Enstitümüze 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı I. (Güz) yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı bazında Başvuru Kriterleri ve Kontenjan Bilgileri için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız;

Önemli Uyarı: Aday Öğrencilerin mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS'te güncel olması gerekmektedir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ

 İnternet Üzerinden Başvuru Yapılması
 (Adayların kayıt onayı vermesi gereklidir)

 26 Temmuz - 9 Ağustos 2017
 (Tarihleri arası)
 Kayıt Onayı Veren Adayların İlanı
 (Kayıt onayı vermeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir)
 11 Ağustos 2017
 Lisansüstü Programlarda Sınava Girmeyi Hak Kazanan Adayların İlanı
 (Tezsiz programlar hariç)

 15 - 16 Ağustos 2017

 Lisansüstü Programlara Giriş Sınavları
 (Tezsiz programlar hariç)
 18 - 21 - 22 Ağustos 2017
 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı

 25 Ağustos 2017

 Kesin Kayıt Tarihleri 
 (Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin, bilim dallarının belirlediği ÖZEL
  ŞARTLARI
sağlaması zorunludur) 
 6 - 7 Eylül 2017
 1. Yedek Kontenjan İlanı

 8 Eylül 2017

 1. Yedek Kontenjan Kaydı

 11 Eylül 2017

 2. Yedek Kontenjan İlanı

 12 Eylül 2017

 2. Yedek Kontenjan Kaydı

 13 Eylül 2017

 3. Yedek Kontenjan İlanı

 14 Eylül 2017

 3. Yedek Kontenjan Kaydı

 15 Eylül 2017

NOT1: Askerlik tecil talepleri kesin kayıt tarihi olan 06 - 07 Eylül 2017 sonrasında kabul edilecektir.

NOT2: Yabancı Uyruklu adayların 26 Temmuz 2017 - 9 Ağustos 2017 tarihleri arasında enstitüye şahsen başvurmaları gerekmetedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Adayların, yüksek lisans ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Doktora/sanatta yeterlik programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet puanları en az 2.50/ 4.00, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların ise 3.50/4.00 olmalıdır.
 3. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.
 4. Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES*'ten en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES'ten en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) ait puanlarının bulunması hâlinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartlarını inceleyiniz.
 5. * Başvurularda, 2014-ALES Sonbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.
  ** Bk. EK 1: ALES Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
 6. Doktora/ sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde, lisans sonrası bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 75 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır.
 7. KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartlarını inceleyiniz.
 8. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, enstitülerin bu konudaki duyurusunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.
 9. Yabancı uyruklu adayların başvurularında bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 10. Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 11. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
 12. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 13. T.C. uyruklu ve Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi'nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.
 14. NOT: Yükseköğretim Mezuniyet Bilgilerinizin Kontrolü İçin;
  https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
  • Sağ üstte adres çubuğunun altında bulunan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz.
  • Açılan sayfada "e-Hizmetler" linkine tıklayınız.
  • Açılan sayfanın sonunda "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" bağlantısına tıklayınız.
  • Eğer mezuniyet bilginiz e-Devlet'te görünmüyorsa, mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu ile iletişime geçiniz.
 15. YÖKSİS'te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.
  *YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
 16. Lisansüstü programlara başvurular online yapılacaktır.

ÖN KAYIT

 1. Adaylar, başvuru işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alıp sistemde gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar.
 2. Ön kayıt sırasında sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 3. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 4. Adayların verdikleri ön kayıt onayı sonrası program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmesi için 9 Ağustos 2017 tarihine kadar ilgili enstitüye başvurarak onayı kaldırtması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
 5. Eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm/program isminin sistemde bulunmaması halinde, adaylar ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölüm/programın sisteme eklenmesini sağlamalıdır.
 6. Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi'nde yer alan, adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından alınacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS veri tabanında olup olmaması ön kayıt işlemleri açısından önem arz etmektedir. YÖKSİS veri tabanında mezuniyet bilgileri bulunmayan adaylar çevrimiçi ön kayıt yapamayacaktır.
 7. YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar ile T.C. uyruklu olup yükseköğrenimi yurtdışında tamamlayan adaylar, 26 Temmuz 2017 - 9 Ağustos 2017 tarihleri arasında bizzat Enstitüye gelerek ön kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
 8. Adaylar, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL sınavlarından sadece birinden aldıkları puanı Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi'ne girmelidir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara ait puanlarının bulunması hâlinde (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Sınavlara ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna* göre yapılır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 9. *ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
 10. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş adaylar doktora programlarına Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi üzerinden başvurabilir. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kaydolmuş adayların ön kayıt işlemlerini yaptırmak üzere ilgili enstitüye bizzat başvurmaları gerekir.

MÜLAKAT/YAZILI SINAV

 1. Tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına (yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkata/yazılı sınav) ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday çağırılacaktır.
 2. Mülakata/yazılı sınava girecek adaylar, Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi'ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen "Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu" ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus Cüzdanı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü 2017-2018 Güz Dönemi Mülakat & Yazılı Sınav Tarih ve Yerleri

Adres: Tunus Caddesi No:35 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

Program Sınav Türü Sınav Tarihi Saat Yer
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yazılı 18 Ağustos 2017 Cuma 10:00 105 Nolu Sınıf
Adli Bilişim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mülakat 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00 Toplantı Salonu
Adli Bilişim Anabilim Dalı Doktora Mülakat 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:30 Toplantı Salonu
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora Mülakat 22 Ağustos 2017 Salı 09:00 Toplantı Salonu
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mülakat 22 Ağustos 2017 Salı 13:30 Toplantı Salonu
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mülakat 22 Ağustos 2017 Salı 09:00 205 Nolu Sınıf
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora Mülakat 22 Ağustos 2017 Salı 14:00 205 Nolu Sınıf

 

DEĞERLENDİRME

 1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 2. Yüksek lisans programlarında giriş sınavı puanı 60,00'ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55'in, doktora/sanatta yeterlik programlarında 70,00'in ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 85,00'in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların giriş puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün web sayfasından ilan edilir.
 3. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40) ve doktora/sanatta yeterlik için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER


Açıklama: İstenilen belgelerin, asılları ibraz edildiği taktirde fotokopileri kabul edilecektir.

 1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe (indirmek için tıklayınız),
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. ALES/GRE/GMAT sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 5. KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi ve fotokopisi,
 6. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 7. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi; yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 8. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,
 9. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 10. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.
 11. ÜCRETLER
  a)Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna (Önlisans, Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans) kayıtlı ise 129 TL yatırıldığına dair banka dekontu (Gazi Ün. Halkbank Sabit Ödeme Hesabı)
  b)Uzaktan Öğretim Tezsiz programlar için en az 4 ders ücreti olan 2.400.TL nin yatırıldığına dair banka dekontu. (Gazi Ün. Halkbank Kısmi Ödeme Hesabı)
  c)Örgün Tezsiz programlar için en az 4 ders ücreti olan 1.200.TL'nin yatırıldığına dair banka dekontu. (Gazi Ün. Halkbank Kısmi Ödeme Hesabı)

KESİN KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye bizzat başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılamaz.
 2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında YÖKSİS veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 3. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, kaydolmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı programlardan kayıtlarını sildirmelidir. Bu adaylar kayıt tarihine kadar kayıtlarını sildiremezlerse 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde "şartlı kayıt" yaptırabilirler. Ancak 13 Eylül 2017 Çarşamba saat 17.00'a kadar kayıtlarını sildirdiklerini belgelemeleri zorunludur. Aksi takdirde bu adayların kayıtları iptal edilecektir.
 4. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların kayıtları kesinleştirilmiş olsa bile iptal edilecektir.
 5. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler.
 6. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.