Enstitümüze 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.

Başvuru ekranı için http://w5.gazi.edu.tr/enstitu/ adresine giriş yapınız. 

Anabilim Dalı bazında Başvuru Kriterleri ve Kontenjan Bilgileri için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız;

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ

İnternet Üzerinden Başvuru Yapılarak Kayıt Onayının Verilmesi

07 Ocak - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında

İnternet üzerinden Ön-Kayıt onayı veren adayların ilanı.
(Ön-Kayıt onayı vermeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.) 

16 Ocak 2019 Çarşamba

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans adayları için sınava veya mülakata girmeye hak kazananların ilanı

18 Ocak 2019 Cuma

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans adayları için sınav veya mülakat tarihleri

21-22-23 Ocak 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı
Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans için.

29 Ocak 2019 Salı

Yabancı Uyruklu Adaylar:  07 Ocak 2019 ile 11 Ocak 2019 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not: Kayıt tarihi 06 Şubat 2013'den önce olan Tezsiz Yüksek Lisans mezunu öğrenciler de Doktora programlarına başvurabilir.ÖN KAYIT

 1. Adaylar, başvuru işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alıp sistemde gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar.
 2. Ön kayıt sırasında sisteme biyometrik özellikli (185x185 jpeg ve maksimum 1 MB) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 3. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 4. Adayların verdikleri ön kayıt onayı sonrası program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmesi için 11 Ocak 2019 tarihine kadar ilgili enstitüye başvurarak onayı kaldırtması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
 5. Eğitim bilgileri girilirken, başvuru kriterlerinde bulunduğu halde mezun olunan okul ya da bölüm/program isminin sistemde bulunmaması durumunda, adaylar ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölüm/program sistemine eklenmesini sağlamalıdır. 
 6. Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi'nde yer alan, adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından alınacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS veritabanında olup olmaması önkayıt işlemleri açısından önem arz etmektedir. YÖKSİS veri tabanında mezuniyet bilgileri bulunmayan adaylar çevrimiçi ön kayıt yapamayacaktır.
 7. YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar ile T.C. uyruklu olup yükseköğrenimi yurtdışında tamamlayan adaylar, 07 Ocak  2019 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında bizzat Enstitüye gelerek ön kayıt işlemini yaptıracaklardır. Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
 8. Adaylar, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL sınavlarından sadece birinden aldıkları puanı Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi'ne girmelidir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara ait puanlarının bulunması hâlinde (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Sınavlara ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna* göre yapılır.

          *Bk. EK 3: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Adayların, yüksek lisans ve lisans sonrası bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına; doktora programlarına başvurabilmeleri için de tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
 2. Doktora programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet notlarının en az 2,50/4,00, lisans sonrası bütünleşik doktora programına müracaat edecek adayların ise lisans mezuniyet notlarının en az 3,50/4,00 olması,
 3. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesi olması,
 4. Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES* den en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES' den en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) ait puanların bulunması halinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları,

  * Bk. EK 1: ALES Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. 
  **Başvurularda 2014-ALES İlkbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir. 

 5. Doktora programlarına başvuru için KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde, lisans sonrası bütünleşik doktora programlarında ise 75 ve üzerinde bir puana sahip olmak,
 6. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü ağ adreslerinde duyurulmaktadır. 
 7. Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları,
 8. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, enstitülerin bu konudaki duyurusunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.
 9. Yabancı uyruklu adayların başvurularında bütünleşik doktora ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri,
 10. Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 11. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
 12. T.C. uyruklu ve Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi'nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.

  NOT: Yükseköğretim Mezuniyet Bilgilerinizin Kontrolü İçin;
  https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
  - Sağ üstte adres çubuğunun altında bulunan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz.
  - Açılan sayfada "e-Hizmetler" linkine tıklayınız.
  - Açılan sayfanın sonunda "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamabağlantısına tıklayınız.
  - Eğer mezuniyet bilginiz e-Devlet'te görünmüyorsa, mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu ile iletişime geçiniz.

 13. YÖKSİS'te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.

*Bk. EK 2: YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

 

KESİN KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye şahsen veya noter onaylı vekâlet verdikleri şahıs tarafından başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılmaz.
 2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında YÖKSİS veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.  Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar,  kaydolmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı lisansüstü programlardan kayıtlarını sildirmelidirler. Bu adayların başka programlara kayıtlı olduklarının tespit edilmesi durumunda kayıtları iptal edilecektir
 1. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların, kayıtları kesinleştirilmiş olsa bile iptal edilecektir.
 1. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. 
 2. Kesin kayıt sırasında e-devlet üzerinden alınan e-posta adresinin aktive edilerek enstitümüze bildirilmesi gerekmektedir.
 3. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kesin kayıt alınmış olsa bile adayın kesin kaydı iptal edilecektir.
 4. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır.

 

DEĞERLENDİRME

 1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 2. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz  (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40), doktora için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.
 3. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55’in, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların giriş başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.


MÜLAKAT/YAZILI  SINAV

 1. Tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora ve doktora programlarının giriş sınavlarına (yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülakat/yazılı sınav) ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday çağırılacaktır. 
 2. Mülakata/yazılı sınava girecek adaylar,  Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen “Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu” ile Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaportu yanlarında bulundurmak zorundadır. 


KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
  a. Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
  b. Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  c. Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  d. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,

b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

 1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 2. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
 3. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
 4. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 5. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 6. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
 7. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 8. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge