GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

I. DÖNEM (GÜZ)

08 - 09 Eylül 2016

DERS KAYITLARI  (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

19 Eylül 2016

DERSLERİN BAŞLAMASI

22 - 23 Eylül 2016

Danışman onayları, Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

07 Aralık 2016

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

09 Aralık 2016

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin I. Dönem de mezun olabilmeleri için tezin ilk kontrolü, Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu ve Doktora Tez Jürisi Atama Formunun enstitüye iletilmesinin son günü

16 Aralık 2016

Seminer Dersi Ön Değerlendirme Formu ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Ön Değerlendirme Formunun Enstitüye iletilmesi için son gün

30 Aralık 2016

DERSLERİN TAMAMLANMASI (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

02 - 13 Ocak 2017

Yarıyıl sonu sınavları

20 Ocak 2017

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59’a kadar)

23 Ocak 2017

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü

23 - 29 Ocak 2017

Güz dönemi bütünleme sınavları

03 Şubat 2017

Bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59’a kadar)

06 Şubat 2017

Bütünleme sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü

II. DÖNEM (BAHAR)

09 - 10 Şubat 2017

DERS KAYITLARI  (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

13 Şubat 2017

DERSLERİN BAŞLAMASI 

16 - 17 Şubat 2017

Danışman Onayları, Ders ekleme- bırakma ve ilgili kurul kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

12 Mayıs 2017

Seminer Dersi Ön Değerlendirme Formu ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Ön Değerlendirme Formunun Enstitüye iletilmesi için son gün

26 Mayıs 2017

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin I. Dönem de mezun olabilmeleri için tezin ilk kontrolü, Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu ve Doktora Tez Jürisi Atama Formunun enstitüye iletilmesinin son günü

26 Mayıs 2017

DERSLERİN TAMAMLANMASI (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

29 Mayıs - 09 Haziran 2017

Yarıyıl sonu sınavları

16 Haziran 2017

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59’a kadar)

19 Haziran 2017

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü

19 - 25 Haziran 2017

Bahar dönemi bütünleme sınavları

02 Temmuz 2017

Bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59’a kadar)

03 Temmuz 2017

Bütünleme sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü