Adli Bilişim Eğitim Programının Amacı,
Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinlerarası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Programın Kapsamı
Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Programın Açılma Gerekçesi
Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu alanda yetkin sayılabilmek için; Bilişim Sistemleri, Hukuk ve Kriminalistik gibi konularda ileri seviyede bilgi sahibi olabilecek bireylerin, çok disiplinli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Bilişim Sistemleri uzmanlarının Bilişim Suçları ya da Adli Bilişim Uzmanı olarak çalışabilmeleri için dijital alemdeki suçların nasıl işlendiklerini derinlemesine bilmeleri, karşılaşılan dijital delillerin nasıl toparlanacağından, dijital delillerin zarar görmeden ve orijinalliğinin bozulmadan ne şekilde işleneceğine kadar bilgi sahibi olmaları ve elde ettikleri delil bulgularının adli makamlara anlaşılır bir şekilde sunulmasının nasıl yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanlığı gereklidir.

Adli Bilişim Eğitim programı sonrasında öğrenciler;

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

 

Doktora Programı Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥70 (EA veya Sayısal)

Adli Bilişim
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Teknolojileri Ve Internet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilişim Hukuku
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Büyük Veri Analizi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Güvenlik Ve Adli Bilimler
Istatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Savunma Teknolojileri
Siber Güvenlik
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Yazilim Mühendisliği

Yabancı Dil 55

Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0

Kontenjan: 0
Yabancı uyruklu:0

 

 


Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri
:

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Hukuk
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Sistem Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5

Kontenjan: 5
Yabancı uyruklu: 0

Toplam: 5


Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır.

Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50

Yabancı Uyruklu: 10

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

  • Arş. Gör. Muhammed Ali KOŞAN
    • 0 312 202 38 05
    • makosan [at] gazi.edu.tr

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ
  • Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU
  • Doç. Dr. Sami ŞAHİN
  • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR
  • Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Doç. Dr. Abbas KETİZMEN - Grafoloji, Bilişim ve Tasarım
Doç. Dr. Aysel Günindi ERSÖZ - Suç ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Aile ve Yoksulluk, Popüler Kültür, Kadına Yönelik Şiddet, Tüketim Kültürü
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN - Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL - E-öğrenme, Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim kuram ve uygulamaları, Öğrenme yönetim sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented learning (Arttırılmış gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji entegrasyonu
Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU - Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, Düşük Düzeyli Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ - Bilişim Suçları ve Mücadele, Dijital Deliller, Ceza Hukuku,
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN - Adli Bilişimde Bilirkişilik
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR - Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim,
Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Nursel YALÇIN - Ses ve Görüntü İncelemeleri, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Bilgisayar Eğitimi, İnternet, Çocuk ve Aile, Yazılım Geliştirme Modelleri, Konuşmacı Tanıma, Yazılım Kalite Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Programlama Dilleri, Ses Tanıma , Arama Motoru Optimizasyonu, İnternet Bağımlılığı, Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, Siber Suçlar Adli Ses Bilim, Bilgi Güvenliği, Web Uygulamaları, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR - Web tabanlı programlama, Nesne yönelimli programlama, Veritabanı yönetim sistemleri, 
Uzaktan eğitim, e-ticaret, e-işletme, İşletim sistemleri, Ağ sistemleri, Bilgisayar donanımı
Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

- Karşı Adli Bilişim, Yapay Sinir Ağları, Linguistic Analiz Sistem, Ağ Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE - Yapay Zekâ, Makine Etiği, Yapay Zekâ Güvenliği, Optimizasyon, Bilgisayar Eğitimi, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim,
Dr. Recep BENZER - Bilgisayar Ağları, Network Güvenliği, Fiber Optik Denetim Sistemleri, Kriptoloji, Telekominikasyon Ağ Güvenliği, Matematiksel Modeller, Uzman Sistemler

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
ADLİ BİLİŞİM UYGULAMALARI
Z
6
BİLİŞİM HUKUKU VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Z
6
ADLİ BİLİŞİM İNCELEME SÜREÇLERİ
S
6
ADLİ BİLİŞİMDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ
S
6
ADLİ BİLİŞİMDE BİLİRKİŞİLİK
S
6
ADLİ OLAYLARDA GRAFOLOJİ
S
6
ASSEMBLY DİLİ
S
6
İLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ
S
6
BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE
S
6
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
S
6
ETİK HACKER
S
6
İLERİ ETİK HACKER
S
6
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME
S
6
İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ
S
6
KARŞI ADLİ BİLİŞİM
S
6
KRİPTOLOJİ
S
6
SES VE GÖRÜNTÜ İNCELEMELERİ
S
6
SİBER GÜVENLİK
S
6
SUÇ VE TOPLUM
S
6


* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.

Adli Bilişim Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Esasları