Adli Bilişim Eğitim Programının Amacı,
Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinlerarası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Programın Kapsamı
Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Programın Açılma Gerekçesi
Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu alanda yetkin sayılabilmek için; Bilişim Sistemleri, Hukuk ve Kriminalistik gibi konularda ileri seviyede bilgi sahibi olabilecek bireylerin, çok disiplinli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Bilişim Sistemleri uzmanlarının Bilişim Suçları ya da Adli Bilişim Uzmanı olarak çalışabilmeleri için dijital alemdeki suçların nasıl işlendiklerini derinlemesine bilmeleri, karşılaşılan dijital delillerin nasıl toparlanacağından, dijital delillerin zarar görmeden ve orijinalliğinin bozulmadan ne şekilde işleneceğine kadar bilgi sahibi olmaları ve elde ettikleri delil bulgularının adli makamlara anlaşılır bir şekilde sunulmasının nasıl yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanlığı gereklidir.

Adli Bilişim Eğitim programı sonrasında öğrenciler;

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

 

Doktora Programı Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥80 (EA veya Sayısal) Adli Bilimler
Adli Bilişim
Adli Bilişim Mühendisliği
Adli Psikoloji
Akıllı Sistemler Mühendisliği
Akıllı Şebekeler
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi Belge Yönetimi
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Ve Internet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi
Bilgi ve Sistem Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar
Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar ve Enformatik
Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazılımı
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri
Bilişim Hukuku
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Uygulamaları
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Büyük Veri Analizi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Donanım
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Eğitimi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Teknolojisi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Harp
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik ve Bilgisayar
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Matematik Yönetimi
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Yönetimi
Endüstriyel Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Enformatik
Enformatik Sistemleri
Güvenlik Çalışmaları
Güvenlik Stratejileri
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
Güvenlik Ve Adli Bilimler
Güvenlik Yönetimi
Haberleşme
Haberleşme ve Ağlar
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Hesaplamalı Bilimler
Hukuk
İleri Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri
İleri Teknolojiler
İnteraktif Sistemler
İnternet Üzerinden Bilişim
İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
İstatistiksel Bilgi Sistemleri
İstihbarat
Kontrol
Kontrol Eğitimi
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol ve Kumanda
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Kontrol ve Otomasyon
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kriminalistik
Kriminoloji ve Ceza Adaleti
Kriptografi
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
Matematik
Matematik Eğitimi
Matematik Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler
Öğretim Teknolojileri
Robotik
Sağlık Bilişimi
Sanayi ve Teknoloji Yönetimi
Savunma Kaynakları Yönetimi
Savunma Teknolojileri
Savunma Yönetimi
Ses Teknolojisi
Siber Güvenlik
Sistem Analizi
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Suç Araştırmaları
Teknoloji Bilim ve Toplum
Teknoloji Eğitimi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Teknoloji ve Sanayi İktisadı
Teknoloji Yönetimi
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon-Sinyal İşleme
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Liderlik
Uluslararası Bilgisayar
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları
Uluslararası Güvenlik ve Çatışma Yönetim
Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm
Uydu Haberleşme
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama
Uydu Teknolojileri
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Eğitim
Yazılım
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Yönetimi
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği
Yönetimde Bilişim Teknolojileri
Yabancı Dil ≥ 55
Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0
Kontenjan: 5
Yabancı uyruklu: 2

Toplam: 7

 


Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri
:

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥75 (EA veya Sayısal) Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendis Yardımcılığı
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknisyenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ticaret ve Teknoloji
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
Haberleşme
Hukuk
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Kontrol ve Bilgisayar
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Sistem Mühendisliği
Sistem Yönetimi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Telekomünikasyon Teknolojisi Eğitimi
Uluslararası Hukuk
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5

Kontenjan: 10
Yabancı uyruklu: 2

Toplam: 12

 

 

Örgün (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥55 (EA veya Sayısal) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Dil Puan Koşulu Bulunmamaktadır
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 25

Yabancı Uyruklu: 5

Toplam: 25

Örgün Tezsiz Yüksek Lisans için: 1 ders ücreti 600 TL'dir ve dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. (Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 


Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır.

Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.29

Kontenjan: 50

Yabancı Uyruklu: 10

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

  • Arş. Gör. Muhammed Ali KOŞAN
    • 0 312 202 19 46
    • makosan [at] gazi.edu.tr

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mustafa ALKAN
  • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
  • Doç. Dr. Çelebi ULUYOL
  • Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ
  • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Doç. Dr. Abbas KETİZMEN - Grafoloji, Bilişim ve Tasarım
Doç. Dr. Aysel Günindi ERSÖZ - Suç ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Aile ve Yoksulluk, Popüler Kültür, Kadına Yönelik Şiddet, Tüketim Kültürü
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN - Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL - E-öğrenme, Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim kuram ve uygulamaları, Öğrenme yönetim sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented learning (Arttırılmış gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji entegrasyonu
Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU - Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, Düşük Düzeyli Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ - Bilişim Suçları ve Mücadele, Dijital Deliller, Ceza Hukuku,
Doç. Dr. Utku KÖSE - Yapay Zekâ, Makine Etiği, Yapay Zekâ Güvenliği, Optimizasyon, Bilgisayar Eğitimi, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim,
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN - Adli Bilişimde Bilirkişilik
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR - Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim,
Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Nursel YALÇIN - Ses ve Görüntü İncelemeleri, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Bilgisayar Eğitimi, İnternet, Çocuk ve Aile, Yazılım Geliştirme Modelleri, Konuşmacı Tanıma, Yazılım Kalite Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Programlama Dilleri, Ses Tanıma , Arama Motoru Optimizasyonu, İnternet Bağımlılığı, Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, Siber Suçlar Adli Ses Bilim, Bilgi Güvenliği, Web Uygulamaları, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR - Web tabanlı programlama, Nesne yönelimli programlama, Veritabanı yönetim sistemleri, 
Uzaktan eğitim, e-ticaret, e-işletme, İşletim sistemleri, Ağ sistemleri, Bilgisayar donanımı
Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

- Karşı Adli Bilişim, Yapay Sinir Ağları, Linguistic Analiz Sistem, Ağ Güvenliği

Dr. Recep BENZER - Bilgisayar Ağları, Network Güvenliği, Fiber Optik Denetim Sistemleri, Kriptoloji, Telekominikasyon Ağ Güvenliği, Matematiksel Modeller, Uzman Sistemler

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
ADLİ BİLİŞİM UYGULAMALARI
Z
6
BİLİŞİM HUKUKU VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Z
8
ADLİ BİLİŞİM İNCELEME SÜREÇLERİ
S
6
ADLİ BİLİŞİMDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ
S
6
ADLİ BİLİŞİMDE BİLİRKİŞİLİK
S
6
ADLİ OLAYLARDA GRAFOLOJİ
S
6
BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE
S
6
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE DELİL
S
6
ETİK HACKER
S
6
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME
S
6
İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ
S
6
KARŞI ADLİ BİLİŞİM
S
6
KRİPTOLOJİ
S
6
SES VE GÖRÜNTÜ İNCELEMELERİ
S
6
SİBER GÜVENLİK
S
6
ADLİ BİLİŞİMDE DİJİTAL DELİLLERİN ELDE EDİLMESİ VE ANALİZİ
S
6
KİŞİSEL VE KURUMSAL VERİLERİN KORUNMASINDA TEKNİK VE HUKUKİ DÜZENLEMELER
S
6


* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.

Adli Bilişim Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Esasları