Adli Bilişim Eğitim Programının Amacı,
Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinlerarası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Programın Kapsamı
Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Programın Açılma Gerekçesi
Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu alanda yetkin sayılabilmek için; Bilişim Sistemleri, Hukuk ve Kriminalistik gibi konularda ileri seviyede bilgi sahibi olabilecek bireylerin, çok disiplinli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Bilişim Sistemleri uzmanlarının Bilişim Suçları ya da Adli Bilişim Uzmanı olarak çalışabilmeleri için dijital alemdeki suçların nasıl işlendiklerini derinlemesine bilmeleri, karşılaşılan dijital delillerin nasıl toparlanacağından, dijital delillerin zarar görmeden ve orijinalliğinin bozulmadan ne şekilde işleneceğine kadar bilgi sahibi olmaları ve elde ettikleri delil bulgularının adli makamlara anlaşılır bir şekilde sunulmasının nasıl yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanlığı gereklidir.

Adli Bilişim Eğitim programı sonrasında öğrenciler;

Öğrenci Kabul Şartları
Adlî Bilişim Programına direkt başvurabilecek öğrencilerin aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olmaları gerekmektedir:

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

 

Doktora Programı Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥70 (EA veya Sayısal)

Adli Bilişim
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Sistemleri Ve Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri Ve Internet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgisayar Ağlari Ve Internet Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanimi
Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazilimi
Bilişim Hukuku
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Büyük Veri Analizi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Güvenlik Ve Adli Bilimler
Hukuk
Istatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Istatistiksel Bilgi Sistemleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kriminalistik
Kriminoloji Ve Ceza Adaleti
Kriptografi
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Savunma Teknolojileri
Siber Güvenlik
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Yazilim Mühendisliği

Yabancı Dil 55

Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0

Kontenjan: 3
Yabancı uyruklu:3

Toplam: 6

 


Tezli Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Tezli Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Hukuk
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Sistem Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Web Tasarım
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5

Kontenjan: 5
Yabancı uyruklu: 1

Toplam: 6


Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır.

Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Hukuk
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Sistem Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Web Tasarım
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Askeri Okullar (Kara, Deniz, Hava Harp Okulları)
Polis Akademisi

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.

 

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.0

Kontenjan: 50

Yabancı Uyruklu: 0

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 600 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU

Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, Düşük Düzeyli Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Doç. Dr. Sami ŞAHİN Uzaktan eğitim, Artırılmış Gerçeklik, Ubiquitous Öğrenme, Teknolojileri Entegrasyonu, İstatisitk Modellemeler
Doç. Dr. Abbas KETİZMEN Grafoloji, Bilişim ve Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Nursel YALÇIN Ses ve Görüntü İncelemeleri, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Bilgisayar Eğitimi, İnternet, Çocuk ve Aile, Yazılım Geliştirme Modelleri, Konuşmacı Tanıma, Yazılım Kalite Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Programlama Dilleri, Ses Tanıma , Arama Motoru Optimizasyonu, İnternet Bağımlılığı, Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, Siber Suçlar Adli Ses Bilim, Bilgi Güvenliği, Web Uygulamaları, Yapay Zeka.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim,
Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Yrd. Doç. Dr. Sami ACAR Web tabanlı programlama, Nesne yönelimli programlama, Veritabanı yönetim sistemleri, 
Uzaktan eğitim, e-ticaret, e-işletme, İşletim sistemleri, Ağ sistemleri, Bilgisayar donanımı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK Medeni Usul Hukuku, Yargı Örgütü, İcra ve İflas Hukuku, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin yeniden yapılandırılması ve iflasının ertelenmesi, Tüketici Hukuku, Enerji Hukuku, Tahkim
Yrd.Doç.Dr. Neslihan GÖKTÜRK Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ E-öğrenme, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Web programlama, Tıp Bilişimi
Dr. Recep BENZER Bilgisayar Ağları, Network Güvenliği, Fiber Optik Denetim Sistemleri, Kriptoloji, Telekominikasyon Ağ Güvenliği, Matematiksel Modeller, Uzman Sistemler
Dr. Çelebi ULUYOL E-öğrenme, Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim kuram ve uygulamaları, Öğrenme yönetim sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented learning (Arttırılmış gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji entegrasyonu
Dr. Erinç KARATAŞ Uzaktan Eğitim, Mobil Programlama, Web Programlama, Network ve Ağ Güvenliği
Dr. Gülşen KÖSE Bilişim Hukuku, Adli Bilişim Hukuku

Ders İçerikleri

ADLİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ LİNKLER
ADLİ BİLİŞİM HUKUKU 3 8 AKTS
BİLGİ GÜVENLİĞİ 3 8 AKTS
ADLİ BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 8 AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 8 AKTS
DÜŞÜK DÜZEYLİ PROGRAMLAMA 3 8 AKTS
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU 3 8 AKTS
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME 3 8 AKTS
FİKRİ HAKLAR 3 8 AKTS
ADLİ OLAYLARDA GRAFOLOJİ 3 8 AKTS
SUÇ TEORİLERİ 3 8 AKTS
ADLİ BİLİŞİMDE BİLİRKİŞİLİK 3 8 AKTS
SİBER GÜVENLİK 3 8 AKTS
ADLİ BİLİŞİMDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ 3 8 AKTS
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 3 8 AKTS
BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE 3 8 AKTS
SES VE GÖRÜNTÜ İNCELEMELERİ 3 8 AKTS
KRİPTOLOJİ 3 8 AKTS
ETİK HACKER TEMELLERİ 3 8 AKTS
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 3 8 AKTS
İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 3 8 AKTS
İLERİ ETİK HACKER 3 8 AKTS
ASSEMBLY DİLİ 3 8 AKTS
 

 

"19 Nisan 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu kredili ders uygulamasından muaftır."

Adli Bilişim Doktora ve Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
 5271311   Bilişim Suçları Ve Mücadele 
 5281311   Adli Bilişim Hukuku 
 5291311   Bilgi Güvenliği 
 5301311   Adli Bilişim Uygulamaları 
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
 5271311   Bilişim Suçları Ve Mücadele 
 5291311   Bilgi Güvenliği 
 5301311   Adli Bilişim Uygulamaları 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5291311 Bilgi Güvenliği
5301311 Adli Bilişim Uygulamaları
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5291311 Bilgi Güvenliği
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
5301311 Adli Bilişim Uygulamaları

 

 

 

 

Adli Bilişim Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
 5271312   Bilişim Suçları Ve Mücadele 
 5291312   Bilgi Güvenliği 
 5301312   Adli Bilişim Uygulamaları 
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
 5271312   Bilişim Suçları Ve Mücadele 
 5291312   Bilgi Güvenliği 
 5301312   Adli Bilişim Uygulamaları 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5291312 Bilgi Güvenliği
5301312 Adli Bilişim Uygulamaları
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5291312 Bilgi Güvenliği
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
5301312 Adli Bilişim Uygulamaları