Bilgisayar bilimleri eğitim programının amacı, bilgisayar bilimlerindeki teknik birikimlerini uygulama yapma imkânıyla pratiğe dökerek liderlik veya destekleyici pozisyonlarda kendi mesleğinde başarılı bilgisayar uzmanları yetiştirme ve bu pozisyonlarda yazılım ve sistem geliştirmedeki becerilerini kullanmayı öğrenme yetisi kazandırmaktır. Ayrıca etkin ve verimli takım çalışmasını, etkili iletişim ve profesyonel uzmanlık için sosyal ve etik sorumluluklarını da bu program çerçevesinde kazanmaktadırlar. Programın bir başka amacı ise, tamamlamış olduğu uzmanlık eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenme yetisini kazandırmaktır.

Bilgisayar biliminin en önemli rolü yaşam için gerekli problemleri çözmektir. Öğrenciler bilimsel ve sosyal bağlamda çeşitli problemleri çözmek için yazılım, donanım ve tasarımın geliştirilmesi üzerinde çalışırlar. Çünkü bilgisayarlar insanlara hizmet etmek için problemleri çözmektedirler bu da bilgisayar bilimlerinin önemli bir insani yönünün olduğunu göstermektedir.

Bilgisayar bilimleri için uluslararası işbirliği örgütü olan bilgisayar sistemleri derneği tarafından belirlenen, bilgisayar bilimlerinin tercih edilmesindeki en önemli 10 sebep aşağıdaki gibidir;

 1. Hesaplama, yaptığınız her şeyin bir parçasıdır,
 2. Bilgisayar uzmanlığı, çeşitli karmaşık ve zorlu sorunları çözmeye olanak sağlar,
 3. Bilgisayarlar dünya da pozitif bir fark yaratmayı mümkün kılar,
 4. Bilgisayar bilimleri parlak bir kariyer için çok çeşitli imkânlar sunar,
 5. Bilgisayarlar fiziki mekândan bağımsız olarak bulunduğunuz her yerde işinizi yapmayı mümkün kılar,
 6. Temel işiniz farklı olsa bile bilgisayar uzmanlığı her alanda size yardımcı olur,
 7. Bilgisayarlar gerçek yaratıcılık ve yenilik için birçok imkânlar sunar,
 8. Bilgisayarlar, hem bireysel hem de kolektif çalışmalarınızda birçok fırsat yaratır,
 9. Bilgisayar sistemleri, çok yönlü akademik bir hazırlığın önemli bir parçasıdır,
 10. Bilgisayar sistemleri, sınırsız bir şekilde gelecekteki fırsatları yakalama imkânı sunar.

Bilgisayar Bilimleri Eğitim programı sonrasında öğrenciler;

özellikler kazanma imkânı bulur.

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

Doktora Başvuru Kriterleri

Doktora
Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥70 (Sayısal)

Akıllı Sistemler Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazılımı
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişsel Bilimler
Biyomedikal Bilimler Ve Mühendislik
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği Ve Biyoenformatik
Büyük Veri Analizi
Elektrik Ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar
Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
İleri Elektronik Ve Haberleşme Teknolojileri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Sayısal Grafik Ve İletişim Teknolojileri
Sayısal İletişim Sistemleri Ve Bilgisayar Ağları
Siber Güvenlik
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği
Yabancı Dil ≥ 55

Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 2,75

Kontenjan: 5
Yabancı Uyruklu: 0


Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri:

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (Sayısal) Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik-Bilgisayar
Sistem Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilimi Ve Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5
Kontenjan: 5
Yabancı Uyruklu: 0

 

Örgün (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 55 (Sayısal)

Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10
Kontenjan: 25
Yabancı Uyruklu: 0

 

* Örgün Tezsiz Yüksek Lisans için: 1 ders ücreti 600 TL'dir ve dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. (Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)


Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri
:

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır.

Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10
Kontenjan: 50
Yabancı Uyruklu: 0
Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

 • Prof.Dr. M. Ali AKCAYOL
 • Doç. Dr. Hacer KARACAN
 • Doç.Dr. Hasan Ş. BİLGE
 • Doç. Dr. Mehmet ATAK
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Alper DOĞRU

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. İhsan ALP - Operasyonel Performans Değerlendirme ve Yönetimi
Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL - Mobil Kablosuz Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri, Web Madenciliği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka Teknolojileri, Hibrit Zeki Sistemler, Zeki Optimizasyon Teknikleri
Prof. Dr. Mahir DURSUN - PLC ve Endüstriyel Otomasyon, Güç Elektroniği ve Sürücü Teknolojileri, dSPACE, DSP ve PIC Uygulamaları, Elektrik Makinaları Tasarımı ve Kontrolü, Mekatronik, Robotik, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Lineer Motorlar, Konverter tasarım ve uygulamaları, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Gömülü Sistemler, Asansörler, İnsansız Hava Araçları, Yapay Zeka
Prof. Dr. Ercan ALTINIŞIK - Cebir, Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR - Bilgisayar ağları, Kablosuz ağ teknolojileri, Kablosuz algılayıcı ağları, Ağ güvenlik uygulamaları, Bilgi güvenliği, Veri madenciliği
Doç. Dr. Aysun COŞKUN - Genetik Algoritmalar
Doç.Dr. Hacer KARACAN - Sanal gerçeklik, İnsan - bilgisayar etkileşimi, Yapay zeka, Yazılım mühendisliği, Bilgi güvenliği
Doç.Dr. Hasan Ş. BİLGE - Görüntü işleme, Sinyal işleme, Dizilimsel sinyal işleme (array signal processing) Demetleme (beamforming), Ultrasonik görüntüleme, Sayısal mantık devrelerinin tasarımı
Doç.Dr. Mehmet ATAK  - Graf Teorisi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Alper DOĞRU - Mobil Ağ Teknolojileri, Mobil Güvenlik, Mobil Uygulamalar,  Mobil Sensör Ağlar, Mobil Tasarsız Ağlar, Araçsal Tasarsız Ağlar, Bulut Bilişim Teknolojileri, Sanallaştırma, İnternet Teknolojileri, İnternet Güvenliği, Web uygulamaları, E-Sağlık, E-Öğrenme, Bilgisayar Ağlarında Adli Bilişim
Öğr. Gör. Dr. Muhammet ÜNAL - Kablosuz ağlar ve kablosuz ağ güvenliği, Veri güvenliği ve şifreleme, Paralel ve dağıtık programlama, Multi‐core programlama, Süperbilgisayarlar, Bilgisayar mimarileri, Gömülü sistemler

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
BÜYÜK VERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME
Z
6
ALGORİTMA TASARIMI
Z
6
YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARI
S
6
UYGULAMALI GRAF TEORİSİ
S
6
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
S
6
YAZILIM TASARIM ÖRÜNTÜLERİ
S
6
SANAL GERÇEKLİK
S
6
YAZILIM TESTİ VE ANALİZİ
S
6
AKAN VERİ ANALİZİ
S
6
GÖRÜNTÜ ANALİZİ
S
6
DONANIM TANIMLAMA DİLLERİ
S
6
DOĞAL DİL İŞLEME
S
6
GÜVENLİ WEB PROGRAMLAMA
S
6
İSTATİSTİKSEL VE OPERASYONEL KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
S
6
AKILLI IOT SİSTEMLERİ
S
6
YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ
S
6
ÖLÇEKLENEBİLİR DAĞITIK SİSTEMLER
S
6
HESAPLAMA TEORİSİ
S
6
GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER
S
6
AĞ İLETİŞİM PROTOKOLLERİ
S
6
SAYILAR TEORİSİ
S
6
BİLGİ TEORİSİ
S
6
PARALEL HESAPLAMA
S
6
KABLOSUZ VE MOBİL GÜVENLİK
S
6
MOBİL HESAPLAMA
S
6

* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Esasları