Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve her türlü bilgi ve verinin, özellikle elektronik aletler aracılığıyla, düzenli bir biçimde işlenmesini öngören bilimdir. Bilişim sistemleri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsar. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavram sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutulmamalıdır. Bilişim teknolojisi kapsamında şu 4 temel kategoriden söz edilebilir:

  1. Yazılım
  2. Hizmetler
  3. Donanım
  4. Ekipmanlar

"Bilişim" ile "bilgisayar"ın aynı kavramı ifade ettiği sanılmaktadır. Fakat aralarında farklılıklar mevcuttur. Bilgisayar bilişim için kullanılan teknolojik araçlardan sadece bir tanesidir.
Bilişim ve bilgisayar ile ilgili bilimler arasındaki farklardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir;

Bilişim sistemlerinde sistemin bir yaşam döngüsü bulunmaktadır. Buna kısaca Sistem yaşam döngüsü diyebiliriz. Tüm bilişim sistemleri; planlama, gereksinme çözümlemesi, tasarım, yapım ve kullanım ve bakım aşamalarından geçer. Bu aşamaların kendi aralarındaki iterasyonlar kullanılan geliştirme yöntemine bağlı olarak değişikliler gösterir.

Bilişim sistemi olarak tanımlanabilecek bazı sistemler aşağıdaki gibidir;

 

Bilişim Sistemlerinde yüksek lisans yapan kişilerin, ilgili kurumun/kuruluşun onayıyla, gerçekleştirebileceği bazı görevler şu şekildedir;

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

Doktora Başvuru Kriterleri

Doktora
Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥70 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim
Adli Bilişim Mühendisliği
Akıllı Sistemler Mühendisliği
Akıllı Şebekeler
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Sistemleri Ve Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Ve İnternet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Ve Sosyal Medya Eğitimi
Bilgi Ve Sistem Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar
Bilgisayar Ağları Ve İnternet Teknolojileri
Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Oyunları Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazılımı
Bilgisayarlı Grafik Ve Animasyon
Bilişim
Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri
Bilişim Programları
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Uygulamaları
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim
Biyosağlık Bilişimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Eğitimi
Elektrik Makineleri
Elektrik Makineleri Eğitimi
Elektrik Makineleri Ve Güç Tekniği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik Tesisleri
Elektrik Ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Elektronik
Elektronik Harp
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar
Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektro-Optik
Elektro-Optik Sistem Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Enformasyon Teknolojileri
Enformatik
Enformatik SistemleriGüç Elektroniği Ve Temiz Enerji Sistemleri
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği
İleri Elektronik Ve Haberleşme Teknolojileri
İnsansız Ve Otonom Sistem Mühendisliği
İnternet Üzerinden Bilişim
İnternet Ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Kontrol
Kontrol Eğitimi
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Kumanda
Kontrol Ve Kumanda Sistemleri
Kontrol Ve Otomasyon
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik
Mekatronik Mühendisliği
Otomotiv Mekatroniği Ve Akıllı Araçlar
Oyun Geliştirme Teknolojileri
Oyun Tasarımı
Oyun Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri
Robotik
Sağlık Bilişimi
Savunma Teknolojileri
Sayısal Grafik Ve İletişim Teknolojileri
Sayısal İletişim Sistemleri Ve Bilgisayar Ağları
Siber Güvenlik
Sistem Dinamiği Ve Kontrol
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon-Sinyal İşleme
Uçak Ve Uzay Bilimleri Mühendisliği
Uçak Ve Uzay Mühendisliği
Uluslararası Bilgisayar
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri
Yazılım
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Mühendisliği
Yönetimde Bilişim Teknolojileri

Yabancı Dil ≥ 55
Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0

Kontenjan: 5
Yabancı Uyruklu: 1

Toplam: 6

Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans
Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim Mühendisliği
Astronomi Ve Uzay Bilimleri
Bilgi İşlem Enformasyon 
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği 
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği
İstatistik
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
İstatistik-Matematik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Kontrol Ve Bilgisayar
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Öğretmenliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Mikroelektronik Mühendisliği
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Telekomünikasyon Teknolojisi Eğitimi
Uçak Mühendisliği
Uçak Sistemleri Mühendisliği
Uçak Ve Uzay Mühendisliği
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Veri Tabanı Uygulama
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.50

Kontenjan: 8
Yabancı Uyruklu: 1

Toplam: 9

 

Örgün (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 55 (EA veya Sayısal) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 25

Yabancı Uyruklu: 0

Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 600 TL'dir.
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.

(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)


Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Programlarından mezun olanlar başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50

Yabancı Uyruklu: 10

Toplam: 60

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Yönetimi

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Tel: 202 38 29
e-posta: mehmetsevri [at] gmail.com

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Güngör BAL
  • Doç. Dr. Hacer KARACAN
  • Doç. Dr. Murat YÜCEL
  • Doç. Dr. Nursel AKÇAM
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKAYA

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Güngör BAL Bilişim Sistemleri Temelleri
Prof. Dr. Erol KURT Plazmalar, Akışkanlar Dinamiği ve Kararsızlıklar, Hidromanyetik Kararsızlıklar, Desen Oluşumları, Doğrusal Olmayan Elektrik/Elektronik Devreler, Doğrusal-Olmayan Dinamik, Kaos, Füzyon Enerjisi.
Prof. Dr. Recep DEMİRCİ Yapay zeka, yapay sinir ağları, bulanık mantık. otomatik kontrol sistemleri, görüntü işleme.
Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM

Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Web, Bilgisayar Programlama Dilleri

Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, Düşük Düzeyli Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN  Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Uzman Sistemler
Doç. Dr. Rahmi CANAL  Elektronik, İşaret İşleme, Biyomedikal, Bilgisayarlı Simülasyon Teknikleri, İnsan-Bilgisayar etkileşimi
Doç. Dr. Fırat HARDALAÇ Biyomedikal, Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Yapay Sinir Ağları ve Fuzzy Genetik Algoritma.
Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ Elektrik Makinaları Kontrolü, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri, Sayısal Kontrol.
Doç. Dr. Abdullah TOGAY Süreç Analizi, Yazılım Tasarımı, Web Tasarımı / Programlama Uygulamaları , Programlama (C++), Tasarım Programları (AutoCAD , 3D Studio Max , Solid Works , Grafik Tasarım, Adobe Photoshop, Macromedia Freehand , Web Tasarımı , HTML , Macromedia Flash , Macromedia Dreamweaver , Adobe Premier, Microsoft Front Page, PHP, MySQL).
Doç. Dr. Erdal IRMAK Elektrik Enerjisi Üretim-İletim-Dağıtım Sistemleri, Güç Sistemleri Analizi, Enerji İzleme ve Kontrol, Yüksek Gerilim Sistemleri, İnternet tabanlı Laboratuvar Uygulamaları, Mesleki Yazılım Uygulamaları ve Görsel Arayüz Tasarımı, Endüstriyel Otomasyon.
Doç. Dr. Hacer KARACAN Sanal Gerçeklik, İnsan‐Bilgisayar Etkileşimi, Yapay Zeka, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Güvenliği.
Doç. Dr. Necmi ALTIN  Yapay Zeka, Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlar, Devreler ve Uygulamaları
Doç. Dr. Nihat ÖZTÜRK

Elektrik Makinaları Denetimi, Sıfır Akım/Gerilim Anahtarlama Teknikleri, C/C++ Programlama, Sayısal Sinyal İşleme.

Doç. Dr. Çelebi ULUYOL E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented Learning (Arttırılmış Gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji Entegrasyonu.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim, Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Elektronik Benzetim Programları(Orcad, Proteus, Workbench, Multisim, Matlab Simulink), Denetim Sistemleri, Mikrodenetleyici Uygulamaları, Robotik Uygulamaları, Sensörler, Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zamanlı Uygulamalar.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin POLAT Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Bilgisayar ağları, Sayısal İşaret İşleme, Yapay Sinir Ağları.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Sinirsel Bulanık Mantık Kesintisiz Güç Kaynakları, Aktif Güç Filtreleri.
Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOCAK  ATM networks, MPLS, LMDS, MMDS, and wireless communications, broadband networks, ATM and high speed communication protocols and Mobile Ad Hoc Network, Vehicular Ad-Hoc Network.  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRTAŞ Güç Elektroniği, PIC Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Panelleri ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı, Rüzgar Türbinleri ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı, Güneş Takip Sistemi Uygulamaları, Elektrik Makineleri.
Dr. Öğr. Üyesi Orhan KAPLAN Aktif Güç Filtreleri, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Reaktif Güç Kompanzasyonu.
Dr. Öğr. Üyesi Nursel YALÇIN Konuşma Tanıma teknolojileri, Bilgisayar Yazılımı ve  Programlama Dilleri, İşletim Sistemleri,  Arama Motoru Optimizasyonu,  İnternet ve Web Teknolojileri, Yapay Zeka, İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı, Siber Güvenlik,  Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Destekli Eğitim,  Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi, Eğitsel Yazılımlar, Etkili Sunum Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tekedere

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Web Tabanlı Eğitim, İnternet ve WEB Teknolojileri, Probleme Dayalı Öğrenme, Bilgisayarlı İstatistik, Sağlık Bilgi Sistemleri.

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
İLETİŞİM AĞLARI
Z
6
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
Z
6
YENİLİK TEMELLİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
S
6
AKILLI VE OTONOM SİSTEMLER
S
6
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE KULLANILABİLİRLİK
S
6
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
S
6
BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ
S
6
OPTİK AĞLAR
S
6
RADAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
S
6
HABERLEŞME SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYON
S
6
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE UYGULAMALARI
S
6
VERİ MADENCİLİĞİ
S
6
BİLGİ TABANLI UZMAN SİSTEMLER
S
6
GENETİK ALGORİTMALAR
S
6
FİBER OPTİK İLETİŞİM TEKNİKLERİ
S
6
İLERİ WEB PROGRAMLAMA
S
6
GÖMÜLÜ SİSTEMLER
S
6
SAYISAL ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
S
6
BİLGİSAYARLI GÖRÜ
S
6
BULANIK MANTIK VE MODELLEME
S
6
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI
S
6
BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
S
6
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
S
6
BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ
S
6
BİLGİSAYAR YAPISI
S
6
BİLİŞİM SİSTEMLERİ
S
6


* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.