Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve her türlü bilgi ve verinin, özellikle elektronik aletler aracılığıyla, düzenli bir biçimde işlenmesini öngören bilimdir. Bilişim sistemleri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsar. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavram sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutulmamalıdır. Bilişim teknolojisi kapsamında şu 4 temel kategoriden söz edilebilir:

  1. Yazılım
  2. Hizmetler
  3. Donanım
  4. Ekipmanlar

"Bilişim" ile "bilgisayar"ın aynı kavramı ifade ettiği sanılmaktadır. Fakat aralarında farklılıklar mevcuttur. Bilgisayar bilişim için kullanılan teknolojik araçlardan sadece bir tanesidir.
Bilişim ve bilgisayar ile ilgili bilimler arasındaki farklardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir;

Bilişim sistemlerinde sistemin bir yaşam döngüsü bulunmaktadır. Buna kısaca Sistem yaşam döngüsü diyebiliriz. Tüm bilişim sistemleri; planlama, gereksinme çözümlemesi, tasarım, yapım ve kullanım ve bakım aşamalarından geçer. Bu aşamaların kendi aralarındaki iterasyonlar kullanılan geliştirme yöntemine bağlı olarak değişikliler gösterir.

Bilişim sistemi olarak tanımlanabilecek bazı sistemler aşağıdaki gibidir;

 

Bilişim Sistemlerinde yüksek lisans yapan kişilerin, ilgili kurumun/kuruluşun onayıyla, gerçekleştirebileceği bazı görevler şu şekildedir;

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

Doktora Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları
ALES ≥70 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim
Akilli Sistemler Mühendisliği
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Sistemleri Ve Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Ve İnternet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Ve Sosyal Medya Eğitimi
Bilgi Ve Sistem Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar
Bilgisayar Ağlari Ve İnternet Teknolojileri
Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanimi
Bilgisayar Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Oyunlari Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazilimi
Bilgisayarli Grafik Ve Animasyon
Bilişim
Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri
Bilişim Programlari
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Uygulamalari
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Elektrik
Elektrik Eğitimi
Elektrik Makineleri
Elektrik Makineleri Eğitimi
Elektrik Makineleri Ve Güç Tekniği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik Tesisleri
Elektrik Ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Elektronik
Elektronik Harp
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar
Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektro-Optik
Elektro-Optik Sistem Mühendisliği
Güç Elektroniği Ve Temiz Enerji Sistemleri
Havacilik Elektrik Ve Elektroniği
İleri Elektronik Ve Haberleşme Teknolojileri
İnsansiz Ve Otonom Sistem Mühendisliği
İnternet Üzerinden Bilişim
İnternet Ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Kontrol
Kontrol Eğitimi
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Kumanda
Kontrol Ve Kumanda Sistemleri
Kontrol Ve Otomasyon
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Oyun Geliştirme Teknolojileri
Oyun Tasarimi
Oyun Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri
Sayisal Grafik Ve İletişim Teknolojileri
Sayisal İletişim Sistemleri Ve Bilgisayar Ağlari
Sistem Dinamiği Ve Kontrol
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon-Sinyal İşleme
Uluslararasi Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği
Yabancı Dil ≥ 55
Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0

Kontenjan: 5
Yabancı Uyruklu: 1

Toplam: 6

Tezli (Örgün) Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Tezli (Örgün) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği
İstatistik
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Kontrol Ve Bilgisayar
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mikroelektronik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Telekomünikasyon Teknolojisi Eğitimi
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Veri Tabanı Uygulama
Yazılım Mühendisliği
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.50

Kontenjan: 8
Yabancı Uyruklu: 1

Toplam: 9

Tezsiz (Örgün) Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün) Tezsiz Y.L. Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 55 (EA veya Sayısal) Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği
İstatistik
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Kontrol Ve Bilgisayar
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mikroelektronik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Telekomünikasyon Teknolojisi Eğitimi
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Veri Tabanı Uygulama
Yazılım Mühendisliği

Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 25

Yabancı Uyruklu: 0

Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 600 TL'dir.
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.

(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)


Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır. Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Elektronik Haberleşme
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği
İstatistik
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Kontrol Ve Bilgisayar
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mikroelektronik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Telekomünikasyon Teknolojisi Eğitimi
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Veri Tabanı Uygulama
Yazılım Mühendisliği
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50

Yabancı Uyruklu: 10

Toplam: 60

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Yönetimi

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Güngör BAL
  • Doç. Dr. Hacer KARACAN
  • Doç. Dr. Murat YÜCEL
  • Doç. Dr. Nursel AKÇAM
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKAYA

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Güngör BAL Bilişim Sistemleri Temelleri
Prof. Dr. Erol KURT Plazmalar, Akışkanlar Dinamiği ve Kararsızlıklar, Hidromanyetik Kararsızlıklar, Desen Oluşumları, Doğrusal Olmayan Elektrik/Elektronik Devreler, Doğrusal-Olmayan Dinamik, Kaos, Füzyon Enerjisi.
Prof. Dr. Recep DEMİRCİ Yapay zeka, yapay sinir ağları, bulanık mantık. otomatik kontrol sistemleri, görüntü işleme.
Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM

Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Web, Bilgisayar Programlama Dilleri

Doç. Dr. Nurettin TOPALOĞLU Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, Düşük Düzeyli Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN  Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Uzman Sistemler
Doç. Dr. Rahmi CANAL  Elektronik, İşaret İşleme, Biyomedikal, Bilgisayarlı Simülasyon Teknikleri, İnsan-Bilgisayar etkileşimi
Doç. Dr. Fırat HARDALAÇ Biyomedikal, Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Yapay Sinir Ağları ve Fuzzy Genetik Algoritma.
Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ Elektrik Makinaları Kontrolü, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri, Sayısal Kontrol.
Doç. Dr. Abdullah TOGAY Süreç Analizi, Yazılım Tasarımı, Web Tasarımı / Programlama Uygulamaları , Programlama (C++), Tasarım Programları (AutoCAD , 3D Studio Max , Solid Works , Grafik Tasarım, Adobe Photoshop, Macromedia Freehand , Web Tasarımı , HTML , Macromedia Flash , Macromedia Dreamweaver , Adobe Premier, Microsoft Front Page, PHP, MySQL).
Doç. Dr. Erdal IRMAK Elektrik Enerjisi Üretim-İletim-Dağıtım Sistemleri, Güç Sistemleri Analizi, Enerji İzleme ve Kontrol, Yüksek Gerilim Sistemleri, İnternet tabanlı Laboratuvar Uygulamaları, Mesleki Yazılım Uygulamaları ve Görsel Arayüz Tasarımı, Endüstriyel Otomasyon.
Doç. Dr. Hacer KARACAN Sanal Gerçeklik, İnsan‐Bilgisayar Etkileşimi, Yapay Zeka, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Güvenliği.
Doç. Dr. Necmi ALTIN  Yapay Zeka, Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlar, Devreler ve Uygulamaları
Doç. Dr. Nihat ÖZTÜRK

Elektrik Makinaları Denetimi, Sıfır Akım/Gerilim Anahtarlama Teknikleri, C/C++ Programlama, Sayısal Sinyal İşleme.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim, Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Elektronik Benzetim Programları(Orcad, Proteus, Workbench, Multisim, Matlab Simulink), Denetim Sistemleri, Mikrodenetleyici Uygulamaları, Robotik Uygulamaları, Sensörler, Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zamanlı Uygulamalar.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin POLAT Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Bilgisayar ağları, Sayısal İşaret İşleme, Yapay Sinir Ağları.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Sinirsel Bulanık Mantık Kesintisiz Güç Kaynakları, Aktif Güç Filtreleri.
Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOCAK  ATM networks, MPLS, LMDS, MMDS, and wireless communications, broadband networks, ATM and high speed communication protocols and Mobile Ad Hoc Network, Vehicular Ad-Hoc Network.  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRTAŞ Güç Elektroniği, PIC Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Panelleri ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı, Rüzgar Türbinleri ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı, Güneş Takip Sistemi Uygulamaları, Elektrik Makineleri.
Dr. Öğr. Üyesi Orhan KAPLAN Aktif Güç Filtreleri, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Reaktif Güç Kompanzasyonu.
Dr. Öğr. Üyesi Nursel YALÇIN Konuşma Tanıma teknolojileri, Bilgisayar Yazılımı ve  Programlama Dilleri, İşletim Sistemleri,  Arama Motoru Optimizasyonu,  İnternet ve Web Teknolojileri, Yapay Zeka, İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı, Siber Güvenlik,  Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Destekli Eğitim,  Okul Öncesinde Bilgisayar Eğitimi, Eğitsel Yazılımlar, Etkili Sunum Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tekedere

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Web Tabanlı Eğitim, İnternet ve WEB Teknolojileri, Probleme Dayalı Öğrenme, Bilgisayarlı İstatistik, Sağlık Bilgi Sistemleri.

Öğr. Gör. Dr. Çelebi ULUYOL E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented Learning (Arttırılmış Gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji Entegrasyonu.

Ders İçerikleri

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ LİNKLER
Bilgisayar Mimarisi 3 8 AKTS
Veri İletişimi 3 8 AKTS
Nesne Yönelimli Programlama 3 8 AKTS
Çok Ortamlı Sistemler 3 8 AKTS
Bilgisayar Ağları 3 8 AKTS
Veri Madenciliği 3 8 AKTS
Uzman Sistemler 3 8 AKTS
Gömülü Sistemler 3 8 AKTS
Bilişim Suçları ve Adli Bilişim 3 8 AKTS
Genetik Algoritmalar 3 8 AKTS
Mekatronik Sistemler 3 8 AKTS
Kuramsal Oyun Analizi 3 8 AKTS
Fiber Optik İletişim Teknikleri 3 8 AKTS
Sayısal Tasarım 3 8 AKTS
Arttırılmış Gerçeklik Ortamları Analiz ve Tasarımı 3 8 AKTS
Konuşma Tanıma Teorisi ve Teknikleri 3 8 AKTS
Uzaktan Eğitimde Kavramlar, Stratejiler ve Uygulamalar 3 8 AKTS
Yazılım Uygulamalı Video İşleme 3 8 AKTS
Otomatik Kontrol Sistemleri 3 8 AKTS
Mobil ve Kablosuz Ağlara Giriş 3 8 AKTS
Bulut Bilişim Teknolojileri 3 8 AKTS
Bilişim Sistemlerine Giriş 3 8 AKTS
İleri Web Programla 3 8 AKTS

 

BS501 Proje Yönetimi 3 (3+0)

Proje Yönetimi Bağlamı. Proje Denetimi Bağlamı. Projenin Kavranması. Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi.

BS508 Bilgisayar Tasarımı 3 (3+0)

Donanımsal esasların gözden geçirilmesi, Donanım Tasarım Dili, mikro-işlemler, komut kümeleri, bir tasarım modeli, tasarım modelinin DTD ile resmileştirilmesi, simülasyona geçiş, çeşitli tasarım yaklaşımları, tasarımlar üzerinde değerlendirimler.

BS525 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 (3+0)

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (HCI), HCI modelleri, teorileri ve çerçevesi. İnsan bilgisayar etkileşiminin daha iyi anlaşılması ve daha iyi arayüzler tasarlanabilmesi için mevcut uygulamadaki model ve teoriler, bunların uygulamada daha iyi nasıl kullanılabileceği hususunda araştırmalar.

BS- Bilgisayar Programlama 3 (3+0)

Problem çözme, algoritma geliştirme ve akış diyagramları. Programlamanın temel kavramları. Değişkenler, veri türleri, atama deyimleri, işlemler, karar verme yapıları, döngüler, fonksiyonlar, parametre aktarım yöntemleri, göstericiler (pointers), tek ve çok boyutlu diziler, string işlemleri. Kullanıcı tanımlı veri türleri, metin ve ikili dosyalar.

BS503 Bilgisayar Mimarisi 3 (3+0)

Bilgisayar sistemlerine bakışlar. Diller, düzeyler ve sanal makineler. Bilgisayar sistemlerinin düzenlenişi. Sayısal mantık düzeyi, Mikroprogramlama düzeyi. Geleneksel makine dili düzeyi. İşletim sistemi düzeyi. Azaltılmış komut seti bilgisayarları. Paralel mimariler.

BS529 Bilişim Suçları ve Adli Bilişim 3 (3+0)

Bu ders, öğrencilere bilgisayar suçları ve adli bilişim incelemeleri konusunda pratik kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders kapsamında, öğrencilerle adli bilişim süreçleri ve elektronik verileri toplarken ve analiz ederken standartların önemi ve standart ihtiyacı incelenecektir. Ders, öğrencilere hukuk veya ceza davasında kullanılması amacıyla bilgisayar tabanlı delillerin toplanması, muhafaza edilmesi, incelenmesi ve hazırlanması süreçleri hakkında bilgiler verecektir. Ayrıca sistem güvenliğini sağlayan güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri ve kötü niyetli yazılım tespit sistemleri hakkında da bilgi verilecektir.

BS509 Nesne Yönelimli Programlama 3 (3+0)

Nesne yönelimli programlamaya giriş, nesne yönelimli çözümleme ve tasarım, Birleşik Modelleme Dili (UML), nesne yönelimli programlamanın temelleri, tür özelliklerinin devralınması. Değişkenler, Akış Kontrolü, Sınıflar ve Nesneler, Dizinler ve Taşıyıcı Sınıflar, Arayüz Yapıları. Sınıflandırma ve soyutlama. Nesne tanımı ve çok türlü nesneler. Nesne özelliklerinin atanması (encapsulation) ve saklanması. Nesneye dayalı yazılım felsefesi, Nesneye dayalı yazılım geliştirme süreçleri, Nesneye dayalı çözümleme yöntemi ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı tasarım yöntemi ve gösterim sistemi. Nesneye dayalı gerçekleştirme ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı bir programlama diline giriş.

BS506 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 (3+0)

Yığıtlar, kuyruklar, bağlı listeler. Dinamik bellek ayırma. Ağaç yapılar. B-ağaçları ve uygulamaları. Graflar, en kısa yollar, topolojik sıralama. Sıralama ve arama teknikleri ve performans. Statik ve dinamik kırpma (hash) teknikleri. Algoritmalara giriş, algoritma analizi. Sıralama algoritmaları (selection sort, insertion sort, bubble sort, shell sort, merge sort, quick sort, heap sort), doğrusal zamanda sıralama (count sort, radix sort, bucket sort). Dinamik programlama (matrix-chain multiplication, longest common subsequence). Temel graf algoritmaları (BFS, DFS, Topological sort). Greedy algoritmları, minimum spanning trees (kruskal algorithm, prim algorithm), shortest path (bellman-ford algorithm, dijkstra algorithm). Bilgi sıkıştırma (Huffman algorithm).

BS- Olasılık ve İstatistik Yöntemler 3 (3+0)

Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Örnekleme dağılımları. İstatistik tahmin. İstatistik hipotezler ve hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon analizleri. Rassal değişkenler ve özel fonksiyonları. Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları. Bağımsız rassal değişkenler. Korelasyon istatistiğinin mühendislik sistemlerine uygulanması.

BS- İşletme Yönetimine Giriş 3 (3+0)

İşletmelere Genel Giriş, İşletmelerin Amaçları ve Türleri, İşletmelerin Temel İşlevleri, İşletme Sistemi, İşletmelerin Kuruluşu ve Hukuki Yapıları, İşletmelerin Birleşmeleri, İşletme Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi, Yönetim İşlevleri, Üretim, Pazarlama, Finans, Personel Yönetimi, Halkla İlişkiler, Karar verme.

BS515 Yazılım Mühendisliği 3 (3+0)

Yazılım Mühendisliğine giriş. Yazılım Yaşam Döngüsü çerçevesinde yazılım ölçüm, hesaplama ve planlama, yazılım gereksinimleri analiz teknikleri. Yazılım mühendisliği metodolojileri. Sistem mimarisi ve detaylı tasarım, gerçekleştirim, test ve bakım metotları. Yazılımda kalite, Kaliteli yazılım kurulum teknikleri ve prensipleri. Yazılım Standartları. Bilgisayar destekli yazılım araçları (CASE) teknolojilerinin gözden geçirilmesi. Yazılım Projesi Uygulaması. Uygulamalı dönem ödevi.

BS- Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme 3 (3+0)

Nesne Yönelimli Kavramlar. UML ile Nesne Yönelimli Modelleme. Nesne Yönelimli Gereksinim Analizi. Nesne Yönelimli Tasarım. Nesne Yönelimli Yazılım Testi. UML Tabanlı Yazılım Geliştirme Araçları. Yazılım Geliştirme Süreci. Kod Mühendisliği ve Yazılım Belgeleme.

BS- Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri 3 (3+0)

Bilişim Sistemleri ve Sayısal Şirketler, Sayısal Şirketlerin Yönetimi, Bilişim Sistemi Türleri, Bilişim Sistemlerin Şirket İçindeki Rolü, Kurumsal Uygulamalarda Bilişim Sistemi Desteği, Çözümleme ve Karar Alma Modelleri, Karmaşık Kararlar ve Uzman Sistemler, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Kaynaklarının Yönetimi, Bilişim Sistemlerinin Planlanması, Geliştirilmesi ve Yönetilmesi.

BS- Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 (3+0)

Veri tabanı yönetimin sistemlerine giriş. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri. Bağıntı modeli. Bağıntı cebri. Bütünlük. Normalleştirme. SQL sorgulama. Veritabanı tasarımı. Eşzamanlı çalışma. Nesneye dayalı veritabanı. XML veritabanları.

BS- Sistem Çözümleme ve Modelleme 3 (3+0)

Sistem Kavramı. Bilişim Sistemi Çözümleme ve Modelleme. Olurluk Çalışması. Yönetim İşlevi. Veri ve Bilgi Kavramları. Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması. Sistem Çözümleme ve Modelleme Araçları. Sistem Modellemede Kullanılan Diller. Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları. Kullanıcı Etkileşiminin Sağlanması. Yazılım Bakımının Önemi.

BS- İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları 3 (3+0)

Protokoller, Veri Değişim Formatları ve Metodları. Internet İçin Geliştirilen Uygulamaların Mimarileri ve Bu Mimarilerin Bileşenleri. Internet Uygulamaların Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar. Internet Uygulamalarında Başarım. Güvenlik Konuları. Internette Bilgi Arama Altyapısı ve Araçları. Yaygın Kullanılan İnternet Uygulamaları.

BS- Görsel Programlama 3 (3+0)

Görsel Yazılım Geliştirme Ortamını Kullanarak Etkileşimli Uygulama Geliştirme ve Programlama. Problem Çözme ve Program Tasarımı; Denetim Yapıları; Nesneler ve Etkileşimleri; Kullanıcı Arayüzü Oluşturma; Belgeleme ve Programların Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması.

BS- Açık Kaynak Kodlama 3 (3+0)

Açık kaynak kodlama tanımlar. Açık kaynak kod geliştirme. Açık kaynak yazılım olgusu, felsefesi, üstünlükleri ve dezavantajları. Açık sistemler yaratma süreçleri, yazılım uyumluluğu ve parça uyumluluğu sağlamada ortaklaşa yapılan iş ortamları, sistemler arası haberleşme, paylaşımlı ve dağıtılmış veritabanları ve uygulama geliştirme ortamları. Açık kaynak projeler ve genel özellikleri. Açık kaynaklarda güvenlik. Java ve Linux programlama. Uygulama örnekleri.

BS514 Veri Madenciliği 3 (3+0)

Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.

BS502 Yapay Zeka 3 (3+0)

Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları. Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları. Dönem ödevi.

BS- Gerçek Zamanlı Sistem Yazılımları 3 (3+0)

Gerçek Zamanlı Sistemler. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Kavramları: Görev Anahtarlama, Zaman Uyumlama, Veri İletişimi. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemleri. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Araçları.

BS5- İşletim Sistemleri 3 (3+0)

İşletim sistemlerinin temel kavramları, işlem yönetimi, zaman paylaşımlı çalışma, bağlam değiştirme, iplikler (threads), prosesler arası etkileşim ve senkronizasyon, karşılıklı dışlama, semaforlar, klasik proses problemleri, ölümcül kilitlenme, yakalam ve engelleme, iş sıralama algoritmaları, bellek yönetimi, sayfalama, görüntü bellek, dosya sistemi ve yönetimi, Giris/Çıkış birimleri.

BS526 Bilgisayarlı Grafik 3 (3+0)

Temel kavramları. Etkileşimli grafik programlamanın temelleri, grafik donanımları, nokta ve satır çizim düzenekleri, 2-B ve 3-B geometri, dönüşümler, eğrilerin ve yüzeylerin temsili, katı cisim modelleme, renklendirme, görünebilir yüzeylerin belirlenmesi ve aydınlatılması, gölgeleme ve ışıklandırma modelleri, renklendirme, saklanmış kenar ve yüzey algoritmaları. Üç boyutlu görüntüleme. Bilgisayar destekli uygulamalar.

BS- Bilişim Sistemlerinin Yazılım ve Donanım Altyapısı 3 (3+0)

Bilgisayar Mimarilerinin Sınıflandırılması. Donanım Mimarisinin Bileşenleri. Bellek Hiyerarşisi. İletişim Altyapısı. İşletim Sistemleri Kavramları. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri. İstemciler ve Sunumcular İçin Sistem Yazılımları.

BS- Bulanık Mantık 3 (3+0)

Bulanık kümeler ve temel bulanık küme işlemleri; bulanık bağıntı ve genişleme prensibi; dilsel değişkenler; bulanık mantık ve yaklaşık muhakeme; bulanık kural tabanı; bulanık karar mekanizması; bulanıklaştırıcı ve netleştiriciler. Lineer olmayan yapılar için bulanık sistemler. Giriş-çıkış veri seti ile bulanık sistem tasarımı.

BS- Gerçek Zaman Sistemleri 3 (3+0)

Gerçek Zamanlı Sistemler. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Kavramları: Görev Anahtarlama, Zaman Uyumlama, Veri İletişimi. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemleri. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Araçları.

BS- Yönetim Bilişim Sistemleri 3 (3+0)

Yönetim Bilişim Sistemlerine (YBS) genel bakış. Bir örgüt geliştirme aracı olarak YBS yaklaşımı. Kavramsal temeller: Bilgi, sistem, planlama, denetim, örgüt ve yönetim kavramları, bilgi işleyici olarak insan, karar alma süreci, seçenekler arasından seçme yöntemleri. YBS’nin yapısı. İşlemler, planlama, denetim, karar alma ve yönetim düzeylerinde YBS desteği, karar-destek sistemleri, bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi. Bilişim sistemleri planlama, tasarım, gerçekleştirim ve işletimi.

BS- Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 (3+0)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kartografya: Tanımlar, CBS ve kartografya arasındaki ilişkiler, CBS'de görselleştirme aracı olarak haritaların önemi, konumsal veri, CBS'de kartografik yöntemlerin uygulanmasına örnekler. CBS'de harita özellikleri: kartografik yaklaşımlar, CBS'de kartografik iletişim, CBS uygulamalarında kullanılan haritaların işlevleri ve çeşitleri.

BS507 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 (3+0)

Ağ Güvenliğine Giriş ve Temel Kavramlar. Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Politikası, Tehditlerin Sınıflandırılması. Parolalar, Erişim İzinleri. Şifreleme Teknikleri, Geleneksel Yöntemler, Açık Anahtar Yöntemleri, Asıllama, Sayısal İmza, Protokollar, Şifreleme Yazılımları. Tcp/Ip Protokol ve Hizmetlerinde Güvenlik, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar. Saldırı Tespit Sistemleri.

BS- Çoklu Ortam Sistemleri 3 (3+0)

Çoklu ortam sistemleri için mimariler, dijital ses, görüntü teknolojisi ve görüntü sıkıştırma. Bilgisayar grafik bilimi, çoklu ortam bilgi sistemleri, çoklu ortam iletişim sistemleri. İnternet'in yapısı. İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.

BS- Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi 3 (3+0)

Proje Yönetimi Bağlamı. Proje Denetimi Bağlamı. Projenin Kavranması. Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi.

BS- Dağıtık Sistemler 3 (3+0)

Dağıtık sistemler algoritmaların temeli, problemler, hata toleransı göz önüne alınarak dağıtık uygulamalar tasarlamak ve anlamak için gerekli modeller ve yöntemler. Pratik güncel dağıtık sistem uygulama örnekleri.

BS510 Veri İletişimi 3 (3+0)

Veri iletimi, sinyal kodlama teknikleri, sayısal iletişim teknikleri, veri bağlantı kontrolü, çoklama. Geniş alan ağları, devre anahtarlama, paket anahtarlama, yönlendirme. Hücresel kablosuz ağlar. Yerel ağlar. Yüksek hızlı ağlar. Kablosuz ağlar. Ağlar arası protokoller.

BS513 Bilgisayar Ağları 3 (3+0)

Giriş. Bilgisayar ağlarının tasarımı, kurulumu ve performans prensipleri. ISO-OSI başvuru modeli. Fiziksel katman, veri bağı katmanı, ortam erişim alt katmanı, ağ katmanı, ulaşım katmanı, UDP ve TCP/IP protokolleri ve üst katmanlar. Bilgisayar ağ cihazları: köprü, yönlendirici, anahtarlar. Yönlendirme algoritmaları.

BS- E-İmza ve Açık Anahtar Altyapısı 3 (3+0)

E-imza tanımı, bileşenleri, uygulamaları. Güvenlik unsurları: veri bütünlüğü, kimlik doğrulama ve onaylama, inkâr edilmezlik, güvenlik gerekleri ve kullanılan yaklaşımlar. Bilgisayar ve iletişim güvenliği. Standartlar. ISO 27001. Sayısal İmza Algoritmaları. Anahtarlar. Özetleme Algoritmaları. Açık anahtar altyapısı ve bileşenleri. E-imza yazılım ve donanımları. Açık anahtar altyapısı ve donanımları. E-İmza Kanunu. E-imza uygulamaları.

BS- Genetik Algoritmalar 3 (3+0)

Biyolojik yapılara giriş. Genetik algoritmalar: programlama ve makine öğreniminin temelleri. Arama stratejileri. Matematiksel temeller. Öğrenme sistemlerinde rasgelelik. Mikroskobik dinamik sistem modelleri. Şema teorisi, ağaç temelli genetik programlama. Uygulamalar. Dönem ödevi.

BS- WEB Tasarımı 3 (3+0)

HTML: HTML'in Gelişimi ve Diğer Benzer Teknolojilerle İlişkisi, HTML'in 'in Bir İşaretleme Dili Olarak Özellikleri, Temel Etiketler, Biçimlendirme, Bağlar, Çerçeveler, Çizelgeler, Listeler, Formlar, Resimler. Çoklu Ortam İçeriği İle Tasarım: Flash. CSS: CSS'e Giriş, CSS Sözdizimi, CSS İle Biçem Oluşturma. İstemci Taraflı Betik Programlama: Javascript. Sunucu Taraflı Betik Programlama ve Devingen İçerik Yönetimine Giriş. Tarayıcı Bağımsız Web Tasarımı.

BS524 Gömülü Sistemler 3 (3+0)

Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi. Gömülü Sistem Problemlerini çözme metotlarının kazandırılması. Gerçek zamanlı işletim sistemleri, mikro kontrol devreleri, gömülü geliştirme, haberleşme protokolleri, veri elde edimi, sensor sinyal işleme ve kontrol kuramı. Gömülü sistemler için programlama metotları, I2C veriyolu ve uygulamaları. Klavye programlama (Matris, Analog). Yedi Parçalı Gösterge Sürücüleri. Uzaktan kumanda birimleri ve kod çözücüler.

BS- Yazılım Mimarileri 3 (3+0)

Temel Mimari Kavramları. Yüksek Düzeyli Mimari Örüntüleri. Mikro Mimari Örüntüleri. Seçilmiş Örüntüler. Dağıtık Sistem Örüntüleri. Servis Örüntüleri. Başarım ve Güvenilirlilik Örüntüleri. Gerçek Zamanlı Sistem Örüntüleri.

BS- Mobil Kablosuz Ağlara Giriş 3 (3+0)

Kablosuz ve mobil ağların altyapıları. Problem ve çözüm yöntemleri. Kablosuz ortam erişimi. Mimariler ve protokoller. GSM/GPRS, CDMA, 802.11, Bluetooth, 3G, nG, mobil IP, mobil ulaşım katmanı, mobil uygulama geliştirme.

BS- Nanoteknolojiler 3 (3+0)

Akıllı malzemeler, üretim, üretim-süreçleri, nano teknolojiler ve bilgisayar bilimleri. Nano ve mikro elektromekanik yapılar. Nano sistemler için matematiksel modeller. Yapısal tasarım, benzetim ve modelleme. Hamilton ve Lagrance eşitlikleri.

BS- Paralel Bilgisayar Mimarileri 3 (3+0)

Paralel bilgisayarlar. Paralel sanal makineler. Paralel hesaplamalar. Paralel bilgisayar modelleri, süper bilgisayarlar, paylaşımlı hafıza, Dağıtık hafıza, ölçeklenebilir işlemciler. Paralel programlama teknikleri. Paralel programlama, ileti aktarımı ile işleme, ardışık düzenim ile işleme, bellek paylaşımlı işleme, gibi kapsamlı teknikler ve paralel işleme için algoritmalar ve uygulamalar. MPI kullanımı.

BS- Algoritma Analizi ve Tasarımı 3 (3+0)

Algoritma etkinliği. Bilgisayar algoritmalarının analizi. Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme. Matematiksel algoritmaların analizi. Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi. Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları. Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları. Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri. Dinamik programlama algoritmaları.

BS522 Uzman Sistemler 3 (3+0)

Temel kavramlar: çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü, otomatik muhakeme, belirsizlik temsili, pratik problem çözme. Uzman sistemlerinin pratik ve teorisinin gelişimi. Uzman sistem araçları. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Uzman sistem tasarım uygulama ödevi.

BS- Elektronik Ticaretin Temelleri 3 (3+0)

Elektronik ticaretin prensipleri. İşlemsel veri hareketi sistemleri. Güvenlik sağlama protokolleri. Güvenli uygulamalar. SIM ve manyetik kartlar. Dağıtık dokümantasyon kontrol sistemleri. Kurumlar arası işlemler. E-ticaret yazılım tasarım, geliştirme ve yönetimi. Heterojen elektronik ticaret işlemleri. Dönem projesi.

BS- WEB Tabanlı Teknolojiler 3 (3+0)

İnternet ve istemci/sunucu teknolojileri. İnternet bilgi sistemleri. Web tarayıcılar ve sunucular. İstemci ve sunucu taraflı diller. Web veritabanları ve XML. Temel internet uygulamaları ve protokolleri: DNS, HTTP, POP3, SMTP, FTP, P2P, IRC vb. Veri ağları. OSI katmanları. Kablosuz ve hareketli ağlar. Dönem projesi.

BS517 WEB Tabanlı Eğitim Tasarım ve Uygulama İlkeleri 1 3 (3+0)

Web-tabanlı eğitimde kullanılan modellerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, web-tabanlı eğitimde uygulanacak temel beceriler ve uygulamaların incelenmesiyle öğretimsel tasarımların geliştirilmesi, etkili web-tabanlı eğitim modellerinin seçilmesi, web-tabanlı eğitimde uygulanan öğrenme ve ölçme-değerlendirme prensiplerinin incelenmesi.

BS521 Uzaktan Eğitimde Kavramlar, Stratejiler ve Uygulamalar 3 (3+0)

Uzaktan eğitimin tanımı ve tarihçesi, Uzaktan Eğitimde Kuramlar, Uzaktan Eğitimde Açık ve Esnek Öğrenme Ortamları, Çevrimiçi(Online) Öğrenme Modelleri ile Uygulamalar, Çevrimiçi Öğrenenler ile Öğretmenlerin Karakteristik Özellikleri, Asenkron ve Senkron İletişim Ortamları ile Araçlar, Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli Pedagojik Modeller, Uzaktan Eğitim Öğretim Stratejileri ve Özgün Aktiviteler, Etkileşimli Uzaktan Eğitim Egzersizleri, Değerlendirme.

BS598 Seminer 0 (0+0)

Bir dönemlik proje çalışması. Çalışma sonuçları bir rapor halinde sunulacaktır.

BS599 Bitirme Projesi 0 (0+3)

Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır. EBE_504.pdf

"19 Nisan 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu kredili ders uygulamasından muaftır."

Bilişim Sistemleri
Doktora ve Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
5131331 Bilgisayar Ağları  
5191331  Algoritma Analizi Ve Tasarımı 
5511331  Bilişim Sistemlerine Giriş
2015-2016 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
5131331   Bilgisayar Ağları  
5191331  Algoritma Analizi Ve Tasarımı 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5031331 Bilgisayar Mimarisi
5131331 Bilgisayar Ağları
5191331 Algoritma Analizi ve Tasarımı
5521331 Bilişim Sistemlerinin Temelleri
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5031331 Bilgisayar Mimarisi
5131331 Bilgisayar Ağları
5521331 Bilişim Sistemlerinin Temelleri
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
Bilişim Sistemleri
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
 5191307   Algoritma Analizi Ve Tasarımı 
 5511307   Bilişim Sistemlerine Giriş 
2015-2016 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
 5031307   Bilgisayar Mimarisi 
 5131307   Bilgisayar Ağları 
 5191307   Algoritma Analizi Ve Tasarımı 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5031307 Bilgisayar Mimarisi
5131307 Bilgisayar Ağları
5191307 Algoritma Analizi ve Tasarımı
5521307 Bilişim Sistemlerinin Temelleri
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5031307 Bilgisayar Mimarisi
5131307 Bilgisayar Ağları
5521307 Bilişim Sistemlerinin Temelleri
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)