Sağlık Bilişimi disiplinler arası bir alan olup diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve sağlık bilimleriyle birlikte bilgisayar bilimini, mühendisliğini, bilişim yönetimini, biyoistatistiği ve matematiği birleştirmektedir. Bu farklı disiplinleri anlamak ve keşfetmek, hem kavramsal hem de pratik altyapı bilgisi gerektirmektedir. Sağlık Bilişiminin yaygınlaştırılmasının, hastalıkların tedavisi, sağlığın korunması, sağlık bilimleri ve eğitimi, ilaç araştırmaları, klinik/tıbbi karar verme ve sağlığın geri kazandırılması gibi karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir.

Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri; sağlığın modern uygulamalarında, etkili yönetim ve eğitiminde, ilaç ve klinik araştırmalarında önemini gittikçe artırmaktadır. İyi yetiştirilmiş araştırmacı, eğitmen, biyomedikal yöneticisi ve bilişim eğitmeni ihtiyacını gidermek için, Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim, sağlık sektöründe çalışanların iş durumları göz önüne alınarak Uzaktan Eğitim sistemiyle yapılmaktadır.

Sağlık Bilişimi sözcüğü, her ne kadar, doğrudan Tıp alanında kullanılan bilişim teknolojilerini çağrıştırsa da, aslında hastasına ait kayıtları kağıda ilk aktaran hekim kadar eskidir. Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup, bilginin anlamlı bir formatta dolaşımını ve paylaşımını ifade etmektedir. J.H van Bemmel'e göre ise Tıbbi Bilişim “ Bilgisayar bilimi ile değişik Tıp disiplinleri arasında bir kesişim kümesinde yer almaktadır ”. Bu bağlamda, Sağlık Bilişimini tıp alanındaki bilgilerin üretimi, toplanması, değerlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, sunulması ve arşivlenmesi süreçlerinin tamamı ile ilişkilendirmek mümkündür.

Tıbbi Bilişim, (Medical Informatics) tıp alanındaki bilgilerin (data, information, knowledge) etkili ve etkin kullanımı, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara imkan sağlayacak şekilde yönetilmesi için değişik bilim dalları ile etkileşimli bir şekilde günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri ve sağlık bilimlerinin kesiştiği noktada bulunan tıbbi bilişim, şimdiye kadar çeşitli tıbbi araştırma ve geliştirme konularında olduğu gibi, kuramsal ve uygulamalı eğitimde de rol almıştır. Tıbbi Bilişim teknikleri, sağlık merkezlerinin veri toplama, işleme ve değerlendirme yetilerini üstel bir şekilde artırarak global ölçekte doğru, ayrıntılı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Sağlık Bilişimi, araç olarak bilişim teknolojilerini kullanarak Tıp pratiğinde ortaya çıkan bilgi yönetimi gereksinimine cevap vermeye çalışır ve klinik karar destek sistemlerinin tasarımından, gerekli yazılım ve donanım araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı içerir. Bu çerçevede yer alan konu ve alt disiplinler şöyle sıralanabilir:

1. Veri, bilgi (elde edilmesi, saklanması vb.)
2. Kodlama sistemleri
3. Veri işleme
4. Veri tabanı yönetim sistemleri
5. Telekomünikasyon sistemleri (Teletıp uygulamaları)
6. Tıbbi sınıflandırma sistemleri (Snomed, ICD-10 vb.)
7. Hasta kayıt sistemleri, elektronik hasta kayıtları
8. Biyosinyal analizleri (EKG yorumlayan yazılımlar vb.)
9. Tıbbi Görüntüleme sistemleri ( USG, MRG vb.)
10. Görüntü işleme ve analiz yöntemleri
11. Klinik bilgi sistemleri
12. Toplum hekimliği bilgi sistemleri
13. Hemşirelik bilgi sistemleri
14. Karar destek sistemleri
15. Sağlık bilgi sistemleri (halk sağlığı, birinci basamak bilgi sistemleri)
16. Hastane bilgi sistemleri (idari ve finansal uygulamalar)
17. Bilgi sistemleri güvenliği

Bütün bu ilgi alanları içerisinde Sağlık Bilişimi;

odaklanır. Gelişen bilişim teknolojileri ışığında sağlıkta bilişimin konuları artmakta, bu da Sağlık Bilişimini sürekli olarak ilgi olanı ve uygulama alanları genişleyen bir konuma sokmaktadır.

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar:

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 70 (Sayısal / EA) ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
ANESTEZİ
BESLENME VE DİYETETİK
BİLGİ İŞLEM ENFORMASYON
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE KONTROL EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİYOENFORMATİK VE GENETİK
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEMŞİRELİĞİ
DİYALİZ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
EBELİK
ECZACILIK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK HABERLEŞME
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ERGOTERAPİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ/ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
ORTEZ-PROTEZ
PARAMEDİK
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMET
TEMEL TIP BİLİMLERİ (TIP)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TIP MÜHENDİSLİĞİ
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
VETERİNER
VETERİNERLİK
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YÖNETİM BİLİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ort ≥ 2,30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 10

Yabancı Uyruklu(*): 2

 

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Örgün (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES: Puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2,30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 25

Yabancı Uyruklu(*): 10


Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 600 TL'dir. 
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. 
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. 
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri:

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES: Puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması2.30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 50

Yabancı Uyruklu: 10


Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

  • Arş. Gör. Mehmet SEVRİ

    Tel: 202 37 94
    e-posta: mehmetsevri [at] gazi.edu.tr

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
  • Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL
  • Prof. Dr. Serdar KULA
  • Prof. Dr. Halim SONCUL
  • Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. İrem BUDAKOĞLU - Sağlık Bilişimi ve Eğitimi
Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL - Mobil Kablosuz Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri, Web Madenciliği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka Teknolojileri, Hibrit Zeki Sistemler, Zeki Optimizasyon Teknikleri
Prof.Dr. Mehmet Ali ERGÜN - Tele Tıp, Biyoinformatik, Yüksek çıktılı data analizi 
Prof. .Dr. Mustafa N. İLHAN - İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı ve Bağımlılık,  Sağlık Ekonomisi ve Finansman, 
Farmakoepidemiyoloji,  Hastane İşletmeciliği,  Biyoistatistik, Epidemiyoloji
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANĞLU - Sağlık Bilişimi ve Etik
Prof. Dr. Serdar KULA - Pulmoner Hipertansiyon, Yoğun Bakım, Tıp Bilişimi
Prof. Dr. Taner AKAR - Sağlık Bilişimi Hukuku
Doç. Dr. Hakan TEKEDERE - Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Web Tabanlı Eğitim, İnternet ve WEB Teknolojileri, Bilgisayarlı İstatistik, Sağlık Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
BİYOİNFORMATİK
Z
6
ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI
Z
6
TIBBİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
S
6
HALK SAĞLIĞI BİLİŞİMİ VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLGİ ALTYAPISI
S
6
TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLİŞİMİ
S
6
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
S
6
TELE TIP
S
6
SAĞLIK BİLGİ STANDARTLARI
S
6
TIPTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE ETİK
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE EĞİTİMİ
S
6
SAĞLIK UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE YÖNTEMLER
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ HUKUKU
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ
S
6
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ
S
6
BİYOLOJİK SİNYAL İŞLEME VE ANALİZ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE 3B MODELLEME VE BASKI
S
6
SAĞLIK ÜRÜNLERİNDE VERİ TOPLAMA VE ANALİZ
S
6

* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.