Sağlık Bilişimi disiplinler arası bir alan olup diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve sağlık bilimleriyle birlikte bilgisayar bilimini, mühendisliğini, bilişim yönetimini, biyoistatistiği ve matematiği birleştirmektedir. Bu farklı disiplinleri anlamak ve keşfetmek, hem kavramsal hem de pratik altyapı bilgisi gerektirmektedir. Sağlık Bilişiminin yaygınlaştırılmasının, hastalıkların tedavisi, sağlığın korunması, sağlık bilimleri ve eğitimi, ilaç araştırmaları, klinik/tıbbi karar verme ve sağlığın geri kazandırılması gibi karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir.

Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri; sağlığın modern uygulamalarında, etkili yönetim ve eğitiminde, ilaç ve klinik araştırmalarında önemini gittikçe artırmaktadır. İyi yetiştirilmiş araştırmacı, eğitmen, biyomedikal yöneticisi ve bilişim eğitmeni ihtiyacını gidermek için, Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim, sağlık sektöründe çalışanların iş durumları göz önüne alınarak Uzaktan Eğitim sistemiyle yapılmaktadır.

Sağlık Bilişimi sözcüğü, her ne kadar, doğrudan Tıp alanında kullanılan bilişim teknolojilerini çağrıştırsa da, aslında hastasına ait kayıtları kağıda ilk aktaran hekim kadar eskidir. Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup, bilginin anlamlı bir formatta dolaşımını ve paylaşımını ifade etmektedir. J.H van Bemmel'e göre ise Tıbbi Bilişim “ Bilgisayar bilimi ile değişik Tıp disiplinleri arasında bir kesişim kümesinde yer almaktadır ”. Bu bağlamda, Sağlık Bilişimini tıp alanındaki bilgilerin üretimi, toplanması, değerlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, sunulması ve arşivlenmesi süreçlerinin tamamı ile ilişkilendirmek mümkündür.

Tıbbi Bilişim, (Medical Informatics) tıp alanındaki bilgilerin (data, information, knowledge) etkili ve etkin kullanımı, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara imkan sağlayacak şekilde yönetilmesi için değişik bilim dalları ile etkileşimli bir şekilde günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri ve sağlık bilimlerinin kesiştiği noktada bulunan tıbbi bilişim, şimdiye kadar çeşitli tıbbi araştırma ve geliştirme konularında olduğu gibi, kuramsal ve uygulamalı eğitimde de rol almıştır. Tıbbi Bilişim teknikleri, sağlık merkezlerinin veri toplama, işleme ve değerlendirme yetilerini üstel bir şekilde artırarak global ölçekte doğru, ayrıntılı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Sağlık Bilişimi, araç olarak bilişim teknolojilerini kullanarak Tıp pratiğinde ortaya çıkan bilgi yönetimi gereksinimine cevap vermeye çalışır ve klinik karar destek sistemlerinin tasarımından, gerekli yazılım ve donanım araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı içerir. Bu çerçevede yer alan konu ve alt disiplinler şöyle sıralanabilir:

1. Veri, bilgi (elde edilmesi, saklanması vb.)
2. Kodlama sistemleri
3. Veri işleme
4. Veri tabanı yönetim sistemleri
5. Telekomünikasyon sistemleri (Teletıp uygulamaları)
6. Tıbbi sınıflandırma sistemleri (Snomed, ICD-10 vb.)
7. Hasta kayıt sistemleri, elektronik hasta kayıtları
8. Biyosinyal analizleri (EKG yorumlayan yazılımlar vb.)
9. Tıbbi Görüntüleme sistemleri ( USG, MRG vb.)
10. Görüntü işleme ve analiz yöntemleri
11. Klinik bilgi sistemleri
12. Toplum hekimliği bilgi sistemleri
13. Hemşirelik bilgi sistemleri
14. Karar destek sistemleri
15. Sağlık bilgi sistemleri (halk sağlığı, birinci basamak bilgi sistemleri)
16. Hastane bilgi sistemleri (idari ve finansal uygulamalar)
17. Bilgi sistemleri güvenliği

Bütün bu ilgi alanları içerisinde Sağlık Bilişimi;

odaklanır. Gelişen bilişim teknolojileri ışığında sağlıkta bilişimin konuları artmakta, bu da Sağlık Bilişimini sürekli olarak ilgi olanı ve uygulama alanları genişleyen bir konuma sokmaktadır.

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar


Tezli-Tezsiz (Örgün) Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün) Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (Sayısal) ALES ≥ 55 (Sayısal) Hazırlanıyor...
Yabancı Dil ≥ 50 Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5 Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10
Kontenjan: 15
Yabancı Uyruklu: 2
Kontenjan: 25
Yabancı Uyruklu: 5

 

 

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır. Beslenme ve Diyetetik,
Biyomühendislik,
Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Çocuk Gelişimi,
Diş Hekimliği,
Ebelik,
Eczacılık,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Gıda Mühendisliği,
Hemşirelik,
İstatistik,
Mikroelektronik Mühendisliği,
Sağlık Yönetimi,
Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet,
Tıp,
Veteriner,
Yazılım Mühendisliği,
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50
Yabancı Uyruklu: 10

Toplam: 60

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
  • Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL
  • Prof. Dr. Serdar KULA
  • Prof. Dr. Halim SONCUL
  • Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Serdar KULA Pulmoner Hipertansiyon, Yoğun Bakım, Tıp Bilişimi
Prof.Dr. Halim SONCUL Kalp Cerrahisi, Bilişim
Prof.Dr. Mehmet Ali ERGÜN Tele Tıp, Biyoinformatik, Yüksek çıktılı data analizi 
Prof.Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL

Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre Sağlığı - Çevre Hekimliği, Hastane Enfeksiyonları, Epidemiyolojisi Şiddet ve Önlenmesi, Biyoistatistik, Epidemiyoloji

Prof.Dr. Sezer KORKMAZ

Pazarlama, Sağlık hizmetleri pazarlaması, e-eğitim, İnternet Kullanımı

Prof. .Dr. Mustafa N. İLHAN İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı ve Bağımlılık,  Sağlık Ekonomisi ve Finansman, 
Farmakoepidemiyoloji,  Hastane İşletmeciliği,  Biyoistatistik, Epidemiyoloji
Doç. Dr. M.Rahmi CANAL Elektronik, İşaret İşleme, Biyomedikal, Bilgisayarlı Simülasyon Tek., İnsan-Bilgisayar etkileşimi
Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Yönetim Toplam Kalite Yönetimi Kariyer Yönetimi Örgütsel Davranış
Öğr. Gör. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN Sağlık Eğitiminde Bilişim Teknolojileri
Öğr. Gör. Dr. Oktay YILDIZ Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Biyoinformatik

 

Ders İçerikleri

SAĞLIK BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
KODU
DERSİN
ADI
ULUSAL
KREDİ
AKTS
KREDİSİ
LINK
5041309 SAĞLIK BİLİŞİMİ 1 3 8 AKTS
5051309 SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP EĞİTİMİNDE SAĞLIK BİLİŞİMİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ  3 8 AKTS
5061309 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5071309 SAĞLIK BİLİŞİMİ 3 3 8 AKTS
5081309 SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ TOPLAMA VE ANALİZ 3 8 AKTS
5091309 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ 3 8 AKTS
5101309

PREKLİNİK VE KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

3 8 AKTS
5111309

CERRAHİ BİLİMLERE GİRİŞ

3 8 AKTS
5121309

TIPTA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

3 8 AKTS
5131309

TIPTA KARAR VERME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3 8 AKTS
5141309 SAĞLIK EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 8 AKTS
5151309 VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ 3 8 AKTS
5161309

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

3 8
5171309

SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİLİŞİMİ

3 8  

 

SB504 Sağlık Bilişimi-1 3(3+0)

Tıp ve Bilgisayar , Biyomedikal Veri, Karar Alma, Sağlık Hizmetinde Sistem Tasarımı ve Mühendisliği, Standartlar, Görüntüleme ve Yapısal Bilişim, Etik ve Sağlık Bilişimi gibi konularda eğitim verilecektir.

SB505 Sağlık Bilişimi-2 3(3+0)

Elektronik Sağlık Kaydı Sistemleri, Sağlık Organizasyonları, Tele-sağlık, Hasta- Bakım Sistemleri, Klinik Karar Destek Sistemleri ve Biyoinformatik konularda eğitim verilecektir.

SB506 Sağlık İşletmeleri Yönetimi 3(3+0)

Sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, sağlık hizmetlerinde planlama, örgütleme ve değişik ülkelerde örgütleme modelleri, sağlık işletmelerinde liderlik, koordinasyon, sağlık işletmelerinde denetim ve denetim türleri, hastanelerin örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sağlık işletmelerinin kuruluş çalışmaları, sağlık işletmelerinin işlevleri, sağlık kurumları yönetiminde yeni yaklaşımlar, sağlık sistemi ve sağlık işletmelerinde çevre ve çevre analizi ve hasta güvenliği ve akreditasyon, sağlıkta dönüşüm projesi ve unsurları.

SB507 Sağlık Bilişimi-3 3(3+0)

Sağlık Bilişiminde Standartlari, Veri Değişimi, Doğal Dil ve Metin İşleme, Görüntüleme ve Yapısal Bilişim, Etik, Değerlendirme ve Teknoloji Analizi ile Biyomedikal Bilişimin Geleceği gibi konularda eğitim verilecektir.

SB508 Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama ve Analiz 3(3+0)

Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri, veri toplanması, veri analizi ve değerlendirilmesi

SB509 Biyomedikal Teknolojiler 3(3+0)

Biyomedikal teknolojilerin kapsamı, kavramı ve fizyolojik sistemler.Algılayıcılar ve dönüştürücüler, Biyomedikal enstrümantasyon uygulamalarından ENG, EMG, EEG, EKG, solunum sistemleri, kardiyovasküler sistemleri ve bunların ölçüm cihazlarının genel özellikleri.Biyomedikal görüntüleme sistemleri, Yoğun bakım üniteleri bu dersin konusudur.

SB510 Preklinik ve klinik Tıp Bilimine Giriş 3(3+0)

Bu ders bittikten sonra, öğrenciler temel biyoloji, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri hakkında genel bir bilgi birikimine ulaşacaktır.

SB511 Cerrahi Tıp Bilimine Giriş 3(3+0)

Bu ders bittikten sonra, öğrenciler genel cerrahi prensipler, travmaya metabolik cevap ve çeşitli cerrahi branşlara ilişkin hastalıklar ve tedavileri konusunda genel bir bilgiye ulaşacaklardır.

SB512 Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları 3(3+0)

Tıpta yapay zeka yöntemleri ve uygulamaları, Tıbbi verilerin analizi için makine öğrenme tekniklerinin kullanılması, bilgisayar destekli tanı ve karar destek sistemleri, temel makine öğrenme algoritmaları, Yapay sinir ağları, Genetik algoritma, Tıbbi görüntüleme yöntemleri, Tıbbi görüntü işleme ve iyileştirme, Tıbbi görüntü analizi ve sınıflandırma.

SB513 Tıpta Karar Verme, Ölçme ve Değerlendirme 3(3+0)

Tıpta karar verme, ayırıcı tanı, Umulan değer (expected value), karar analizi, hangi testin uygulanacağının seçimi, Tıbbi kararda maliyet-etkinlik ve maliyet fayda analizleri, sağlık bilişiminde ölçme ve değerlendirmenin yeri, önemi; değerlendirme metotlarının çeşitleri, klinik bilgi sistemlerindeki uygulaması, ölçme ve değerlendirmede etik.

"19 Nisan 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu kredili ders uygulamasından muaftır."

Sağlık Bilişimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
 5041309   Sağlık Bilişimi I 
 5051309   Sağlık Bilişimi II
 5081309   Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Ve Analiz 
 5151309   Veri Mahremiyeti Ve Güvenliği 
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
  5081309   Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Ve Analiz 
2016-2017 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
5041309 Sağlık Bilişimi I
5051309 Sağlık Bilişimi II
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
5041309 Sağlık Bilişimi I
5051309 Sağlık Hizmetleri ve Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi
Uygulama Örnekleri 
5081309 Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama ve Analiz
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)