Lisansüstü Eğitim Süreci

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Veri;

 

Data'nın işlenmesiyle nitelikli olarak kullanılabilir hale dönüştürülür. Organize edilmiş, alan kişiye fayda sağlayan ve bir anlam ifade eden, bir süreç sonunda elde edilmiş çıktıdır.

 

Enformasyonun, hakkında doğruluğu sorgulanan, araştırılan ve anlaşılan bir biçimidir. Bir konu hakkında bir uzmana soru sorana cevap; konu hakkında enformasyon uzmanı (önceden bilgiyi test etti, sroguladı, geçerlilik ve doğruluk için) açısından bilgi durumundadır.

 

Çeşitli seçenekler arasından en doğru olanın seçilmesidir. Enformasyonun süzülmesiyle elde edilen bilgi (knowledge), karar alma aşamasında harekete geçirilir ve zeka yardımı ile en doğru karar verilir.

 

Akıl, bilgi, deneyimler ve analitik düşüncenin birlikte kullanılması ve bu bilgi ile yeni bilgi oluşturulması, mevcut bilginin değişen şartlara göre tekrar uyarlanması yeteneğini temsil eder.