Yönetim Bilişim Sistemleri bir insan, teknoloji ve organizasyon bilimidir. Bilişim sistemlerinin teknik ve işletme fonksiyonlarının yönetimsel bakış açılarını birbirine bağlayan konuları kapsamaktadır.

Bir amaca hizmet etmeyen bilgi faydasızdır. Yönetim Bilişim Sistemleri bilginin, işletme faaliyetlerinin daha iyi hale getirilebilmesi için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri hem iş süreçlerine hem de bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanan tek uzmanlık alanıdır. Bu alanda elde edilen beceriler muhasebe, finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarında teknolojik gelişmeleri açıklamaya yardımcı olan yaratıcı çözümler geliştirmeyi, bu çözümleri geliştirecek ekipleri kurmayı ve yönetmeyi, iş gereksinimlerini anlamaya teknolojik bir perspektiften bakmayı sağlayan, iş uygulamalarında son derece rağbet gören uzmanlıkları içermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalından mezun olanlar iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.

Aşağıdaki tabloda Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bilgisayar Bilimleri arasındaki birtakım farklar ortaya konmuştur:

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri
Odak Organizasyon Yazılım
Amaç İşletme faaliyetlerinde maksimum etkinlik ve etkililik Güvenilir bilgisayar programı
Temel beceri Problem çözme Mantık / Yöntem
Temel görev Bilişim sistemleri için iş ihtiyaçlarını tanımlamak Tanımlanan ihtiyaçlar için bilişim sistemleri geliştirmek
Teori / Uygulama ağırlığı Eşit dağılım Uygulama
Genel iş unvanı Analist / Tasarımcı Program geliştirici
Kariyer amacı Üst düzey organizasyon yöneticisi Program yöneticisi

 

Aşağıdaki özelliklere sahip adayların Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında öğrenim görmeleri son derece isabetli görülmektedir:

 • Problem çözme odaklı;
 • Takım çalışmasına yatkın;
 • Teknolojik konularda stratejik düşünebilen;
 • Sorumluluk almayı seven;
 • İş fonksiyonlarını teknolojiyle bağlayabilen;
 • Aynı zamanda hem büyük resmi hem de ayrıntıları görebilen;
 • İletişim yeteneği yüksek;
 • Zaman ve kaynakları iyi yönetebilen.

Yönetim Bilişim Sistemlerinde kariyer yapmak için nedenleriniz şu şekilde sıralanabilir:

 • Yüksek istihdam oranı: Yönetim Bilişim sistemleri mezunları son zamanlarda çok yüksek oranda istihdam imkânı bulmaktadırlar.
 • Yüksek ücretler: Alanında iyi olduğu keşfedilen mezunlar piyasada son derece rekabetçi ücretlerle çalışmaktadırlar.
 • İş tatmini: Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonelleri çalıştıkları iş ortamlarının rekabetçi ve pozitif havasına önemli katkılar sağlamakta; ayrıca her iş seviyesinden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurmaktadırlar.
 • Eğlence: İnsanlarla makineler arasında bağ kurabilen zeki ve dinamik kişiler olan Yönetim bilişim Sistemleri uzmanları ekip çalışmalarında iyi iletişim kurabilmektedirler.
 • Meydan okuma: Bilişim sistemlerindeki hızlı ve sürekli gelişim Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonellerine de kendilerini sürekli geliştirme imkânı vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olan öğrenciler yüksek analitik, kavramsal ve uygulamalı becerilerle donatılmış, üretken işgücünün yepyeni üyeleri olarak mezun olurlar. Hızla gelişen donanım ve yazılım gelişmelerini kavrar ve stratejik bilişim sistemlerini (müşteri ve tedarikçi yönetim sistemi, kurumsal kaynak planlaması) ve diğer web temelli olan / olmayan çözümleri geliştirecek yönetsel beceriler edinirler.

 

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar

Doktora Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥70 (EA, Sayısal veya Sözel)

Tüm Lisansüstü Program mezunları başvuru yapabilir.

(Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans mezunları dışındaki öğrenciler için bilimsel hazırlık zorunluluğu vardır.)

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları için tıklayınız.

Yabancı Dil ≥ 55
Yüksek Lisans Not Ortalaması ≥ 3.0

Kontenjan: 3
Yabancı Uyruklu: 0

Toplam: 3


Tezli-Tezsiz (Örgün) Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün) Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel) ALES ≥ 55 (Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil ≥ 50 Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.50 Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 10
Yabancı Uyruklu: 1

Toplam: 11

Kontenjan: 25
Yabancı Uyruklu: 0

Toplam: 25

Örgün Tezsiz Yüksek Lisans için; 1 ders ücreti 600 TL'dir ve dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. (Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)


Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Eğitim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50
Yabancı Uyruklu: 10

Toplam: 60

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

 • Arş. Gör. İlker KOCATEPE

  Tel: 202 38 44
  e-posta: ailkerkocatepe [at] gazi.edu.tr

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

 • Doç. Dr. Mehmet ATAK
 • Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
 • Doç. Dr. Metehan TOLON
 • Doç. Dr. Mithat YILMAZ
 • Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Mikro Yönetim Konuları ve Araştırmaları
Prof. Dr. Aydın ÜNSAL Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, İstatistik ve Olasılığa Giriş
Prof. Dr. Cevriye GENCER Matematiksel Programlama, Proje Yönetimi, Parti büyüklüğü Problemleri, Veri Madenciliği, Şebeke Optimizasyonu, Yer Seçimi ve Yerleşim, Kesikli Optimizasyon, Karar Destek Sistemleri, Araç Rotalama Problemleri, Tamsayılı Programlama,
Prof. Dr. Ertan GÜNER Üretim Planlaması, Çizelgeleme
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN Üretim Planlama, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Düz, U-tipi ve Paralel Montaj Hattı Dengeleme, Yönetim Bilgi Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Hizmet Sistemleri, Kalite Yönetimi,
Prof. Dr. Nurettin PARILTI Reklam ve Kişisel Satış, Tüketici Davranışları, Pazarlama
Prof. Dr. Serpil EROL Esnek İmalat Sistemleri, Üretim Süreçleri
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Bilişim Sistemleri, e-Devlet, Teknoloji Yönetimi, Yenilik, Siber Güvenlik Yönetimi
Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Öğretim Teknolojileri ve Tasarımı Bilgisayar Destekli Öğretim Uzaktan Eğitim ve Uygliamaları Yapay Zeka Teknikleri İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI)
Doç. Dr. Belgin AYDINTAN Organizasyonlarda Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi
Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Uluslararası İşletmecilik, Girişimcilik / Uluslararası Girişimcilik, Pazarlama / Uluslararası Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret Uygulamaları, Sağlık Turizmi
Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK Muhasebe bilgi sistemi, Genel (Finansal) muhasebe, Finansal tablo analizleri, Maliyet ve yönetim muhasebesi
Doç. Dr. Cihan TANRIÖVEN Finansal Yönetim Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi İşletme Sermayesi Yönetimi Yatırım Değerlemesi Türev Araçlar ve Piyasalar Uluslararası Finansman Gayrimenkul Değerlemesi Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Doç. Dr. H. Ediz Alkış ATMACA Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Modern Üretim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi
Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU Tarım ekonomisi, Tarım teknolojileri ve bilişim sİstemleri, Tarımsal pazarlama, Sosyo ekonomik ağlar, Tarım sigortaları, İşletmecilik
Doç. Dr. İrfan YAZICIOĞLU Çalışma alanlarım, Yönetim ve organizasyon, Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma, Stratejik yönetim ve işletme politikaları 
Doç. Dr. Mehmet ATAK Yöneylem Araştırması, Doğrusal Optimizasyon, Graf Teorisi, Şebeke Optimizasyon, Matematiksel Modelleme
Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırması, Perakendecilik, Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama
Doç. Dr. Metehan TOLON Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Doğrudan Pazarlama
Doç. Dr. Mithat YILMAZ Kalite Yönetimi Web Site Tasarımı, Görsel Tasarım,  Animasyon, Kullanışlılık 
Doç. Dr. Murat ATAN Yöneylem Araştırması, Nicel Karar Yöntemleri, Matematiksel Modelleme, Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme, Etkinlik ve Verimlilik Analizleri, Çok Değişkenli istatistiksel Analizler, Etki Analizi, Finansal Risk Analizleri, İstatistiksel Proses Kontrol
Doç. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN Lojistik Yönetimi, Araç Rotalama Problemleri, Matematiksel Modeller, Esnek İmalat Sistemleri
Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR Bilişim Teknolojileri, Çocuklar için Teknoloji Eğitimi, Kullanılabilirlik
Doç. Dr. Uğur ÖZCAN Montaj Hattı Dengeleme ve Model Sıralama Problemleri, Matematiksel Programlama ve Kesin Yöntemler, Meta-sezgisel Yöntemler, Çok Amaçlı Optimizasyon
Doç. Dr. Yeliz YALÇIN Zaman Serisi Analizleri Finansal Ekonometri Oynaklık ve Risk Yönetimi
Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ Montaj hattı dengeleme problemleri, İş sıralama ve çizelgeleme, Yapay zeka, Yöneylem araştırması, Risk analizi, Veri tabanı yönetim sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü, Üretim Sistemlerinin Modellenmesi, Çok Amaçlı Karar Verme, İmalat ve Kurumsal Kaynak Planlaması, Bakım Planlaması
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOÇ Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Kadri Gökhan YILMAZ Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Kaynak Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ASAL İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Yönetimi, Girişimcilik, Teknoloji Yönetimi, Stratejik Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği
Dr. Öğr. Üyesi Selma KALYONCUOĞLU Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Stratejisi, Pazarlama Araştırması

Yönetim Bilişimi Anabilim Dalı Ders İçerikleri

Ders Kodu Dersin Adı ULUSAL KREDİ AKTS KREDİSİ LİNKLER
5041306 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3 8 AKTS
5061306 İNTERNET PROGRAMLAMA 3 8 AKTS
5091306 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 8 AKTS
5221306 OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3 8 AKTS
5241306 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5261306 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 8 AKTS
5301306 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ 3 8 AKTS
5311306 PORTFÖY YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5371306 E-İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5381306 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ 3 8 AKTS
5391306 ELEKTRONİK FİNANS 3 8 AKTS
5401306 BİLGİ ÇAĞINDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 8 AKTS
5131306 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 8 AKTS
5171306 PROJE YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5181306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5191306 BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ZEKÂ 3 8 AKTS
5341306 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 3 8 AKTS
5361306 MESLEK ETİĞİ 3 8 AKTS
5411306 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ 3 8 AKTS
5421306 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3 8 AKTS
5431306 DİJİTAL DÜNYADA PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 8 AKTS
5441306 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5451306 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ 3 8 AKTS
5461306 İŞLETMELERDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (KKP) UYGULAMALARI 3 8 AKTS
5471306 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI 3 8 AKTS
5481306 STRATEJİK YÖNETİM 3 8 AKTS
5491306 İŞ ZEKÂSI 3 8 AKTS
5201306 VERİ AMBARLAMA VE VERİ MADENCİLİĞİ 3 8 AKTS
5271306 ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI 3 8 AKTS

"19 Nisan 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu kredili ders uygulamasından muaftır."

Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
5041306  Yöneylem Araştırması 
5221306  Olasılık Ve İstatistiksel Yöntemler 
5391306  Elektronik Finans 
5431306  Dijital Dünyada Pazarlama Stratejileri 
5541306  Bilişim Sistemleri İçin Stratejik Planlama Ve Yönetim 
5551306  İstatistiksel Araştırma Teknik. (Bu dersten başarılı olmadan mezun olunamaz)
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
5041306  Yöneylem Araştırması 
5221306  Olasılık Ve İstatistiksel Yöntemler 
5391306  Elektronik Finans 
5431306  Dijital Dünyada Pazarlama Stratejileri 
5551306  İstatistiksel Araştırma Teknik. (Bu dersten başarılı olmadan mezun olunamaz)
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5221306 Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler
5391306 Elektronik Finans
5431306 Dijital Dünyada Pazarlama Stratejileri
5551306 İstatistiksel Araştırma Teknikleri
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5391306 Elektronik Finans
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Örgün Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
 5091306  Yönetim Ve Organizasyon 
 5171306  Proje Yönetimi 
 5301306  İşletme Yönetimine Giriş 
 5371306  E-İşletmecilik Yönetimi 
 5411306  Bilgisayar Programlamanın Temelleri 
 5471306  Yönetim Bilişim Sistemlerinin Analizi Ve Tasarımı 
 5501306  Modern Karar Verme Teknikleri 
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
5091306  Yönetim Ve Organizasyon 
5241306  Pazarlama Yönetimi 
5301306  İşletme Yönetimine Giriş 
5371306  E-İşletmecilik Yönetimi 
5411306  Bilgisayar Programlamanın Temelleri 
5421306  Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 
5501306  Modern Karar Verme Teknikleri 
5551306  İstatistiksel Araştırma Teknikleri 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5091306 Yönetim ve Organizasyon
5301306 İşletme Yönetimine Giriş
5371306 E-İşletmecilik Yönetimi
5411306 Bilgisayar Programlamanın Temelleri
5421306 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
5501306 Modern Karar Verme Teknikleri
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5091306 Yönetim ve Organizasyon
5171306 Proje Yönetimi
5241306 Pazarlama Yönetimi
5301306 İşletme Yönetimine Giriş
5371306 E-İşletmecilik Yönetimi
5411306 Bilgisayar Programlamanın Temelleri
5501306 Modern Karar Verme Teknikleri
5321311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ZORUNLU KREDİLİ DERSLER
2015-2016 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
5171308  Proje Yönetimi 
5241308  Pazarlama Yönetimi 
5271308  Algoritma Analizi Ve Tasarımı 
 5301308  İşletme Yönetimine Giriş 
 5371308  E-İşletmecilik Yönetimi 
5411308  Bilgisayar Programlamanın Temelleri 
5421308  Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 
5501308  Modern Karar Verme Teknikleri 
2015-2016 II Yarıyıl (Bahar Dönemi)
5091308  Yönetim Ve Organizasyon 
5171308  Proje Yönetimi 
5241308  Pazarlama Yönetimi 
5301308  İşletme Yönetimine Giriş 
5371308  E-İşletmecilik Yönetimi 
5411308  Bilgisayar Programlamanın Temelleri 
5421308  Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 
5501308  Modern Karar Verme Teknikleri 
2016-2017 I. Yarıyıl  (Güz Dönemi)
5091308 Yönetim ve Organizasyon
5171308 Proje Yönetimi
5241308 Pazarlama Yönetimi
5301308 İşletme Yönetimine Giriş
5371308 E-İşletmecilik Yönetimi
5411308 Bilgisayar Programlamanın Temelleri
5421308 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
5501308 Modern Karar Verme Teknikleri
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)
2016-2017 II. Yarıyıl  (Bahar Dönemi)
5721308 Graf Teorisi
5091308 Yönetim ve Organizasyon
5171308 Proje Yönetimi
5241308 Pazarlama Yönetimi
5301308 İşletme Yönetimine Giriş
5371308 E-İşletmecilik Yönetimi
5411308 Bilgisayar Programlamanın Temelleri
5501308 Modern Karar Verme Teknikleri
5321312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Adli Bilişim)