katalog tarama

 

Elektronik Veri TabanlarI

 

YararlI Linkler

 

best Fresh Solution

Ödünç Verme İşlemi

Ödünç verme koşulları M.E.B. Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 17 doğrultusunda aşağıdaki kurallara göre uygulanmaktadır:

1- Lise öğrencileri için 2 kitap, 2 ciltli dergi, öğretmenler ve personel için 3 kitap, 3 ciltli dergi 7 gün süreyle  ödünç verilir.
2- Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe 2 kez uzatılır.
3- Öğretim kadroları ders vermek için gereken kitapları yarım öğretim yılı için ödünç alabilir.
4- Görsel-işitsel araçlar öğrencilere ödünç verilmez, ancak kütüphane içinde kullanılabilir. Bu materyaller sadece öğretmen ve personele ödünç verilir.
5- Okuyucular ödünç aldıkları materyali gününde geri getirmekle yükümlüdür. Günü geçmiş materyali geri    vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
6- Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara cevap vermeyen okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarıyıl  süreyle durdurulur ve iade etmediği materyalin bedeli ödetilir.
7- Okuyucular ödünç aldıkları materyali iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdürler, zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
8- Okuyucular, her yıl en geç Haziran ayına kadar üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalinikütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
9- Danışma eserleri ve süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.