Duyurular

Şarkımız Suyumuz Sonsuzluğumuz
İlköğretim okulumuz genelinde uygulanan anket sonuçlarına göre eko okullar programı kapsamında 2012-2014 yılları süresince çalışılması uygun görülen konu SU olarak belirlenmiştir.
Eylem Şenliğimizi Gerçekleştirdik-Sergi ve Yürüyüşlerle Kutlamalar Yaptık
Mamak Katı Atık ve Geri Dönüşüm Fabrikasına Gezi Düzenledik Gözlemlerimzizle Öyküler Yazdık
Ekim Ayı Etkinlik Fotoğraflarımız
   
Eko Tim Toplantılarımıza Başladık
   
Gazete Toplama Yarışmamız Başladı