Çevrenin Genç Sözcüleri

      

Projenin adı: Ulusal Biyolojik Çeşitliliğimiz ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilincinin Kazandırılması
Projenin amacı:

• Okul toplumuna biyolojik çeşitlilik kavramının anlamını, önemini ve hayatımızdaki asıl yerini duyurmak ve bilinçlendirmek.
• Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanım hedefleri için yapılması gerekenleri okulumuzdaki öğrenci, personel ve idarecilerimizle birlikte panel, tartışma ve farklı etkinlikler düzenleyerek belirlemek.
• Biyoçeşitlilik türlerini, bu türlerin tarım, ekonomi ve gıda sektöründe kullanım alanları ile ilgili bilinç uyandırmak.

Proje Kapsamında Yapılan ve Yapılması Planlanan (okul içi-dışı) Çalışmalar:

• Çalışma grubunun kurulması
• Ekim 2012-Mart 2013 tarihleri arasında uygulanacak proje etkinliklerinin yer aldığı proje planının hazırlanması

Aylar

Yapılacak etkinlikler

Ekim

Çalışma ekibi oluşturulması.
Proje konusunun belirlenmesi için toplantılar yapılması.
Proje konusu için araştırma ödevlerinin verilmesi.
Ekibin geri bildirim toplantıları yapılması.
Proje konusuna karar verilmesi.

Kasım

Proje ile ilgili idareciler bilgilendirilmesi.
Grubun okul arkadaşları, öğretmenler ve idarecilerin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlemesi.
Dr.İbrahim ONGÜN konferans salonunda sunumların gerçekleştirilmesi.

Aralık

Proje ile ilgili konuya duyarlılığı artıracak bilgilendirici bir bülten yayınlanması.
Biyoloji ve Coğrafya öğretmenlerinin projeye katkı amacıyla ders planlarına biyolojik çeşitliliğimiz ile ilgili konu etkinlikleri eklemesi. Bu etkinlikleri her sınıf düzeyinde uygun zamanda, uygun şekilde uygulaması.

Ocak

Panoların hazırlanması.
Poster ve ilgi çekici afişler tasarlanıp yayınlaması.

Şubat

Okulumuzun coğrafya ve biyoloji öğretmenleri ile bu konunun önemi ile ilgili röportaj yapılması, videoya kayıt edilmesi.
Gazi Üniversitesi Ekoloji ABD öğretim üyeleriyle röportaj yapılması, videoya kayıt edilmesi.
Duyarlılığın ve bilinçlenmenin işbirliği içinde gerçekleşmesi amacıyla Dr.İbrahim ONGÜN konferans salonunda düzenlenen panel ile biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanım hedefleri için yapılması gerekenlerin belirlenip bütün okula ilan edilmesi.

Mart

Projenin sonlandırılması.
Proje raporunun yazılması ve Çevrenin Genç Sözcüleri web sitesinde yayınlanması.

• Toplantı, seminer ve panel düzenlenmesi.
• Pano, poster ve afiş tasarlanması.
• Bilgilendirici ve bilinçlendirici bir bülten yayınlanması.
• Konuyla ilgili bilgilerin ders planlarına entegre edilmesi.
• Öğretmen ve üniversite öğretim üyeleri ile röportajlar yapılması.

Projenin Kapsadığı Öğrenci Sayısı: 4

Projeden Beklentiler:

• Okulumuzda biyoçeşitlilliğin tanımı, kullanım alanları ve önemi duyurulup, bilinçlendirme yapılacak.
• Okul toplumu Türkiye'deki biyoçeşitliliğin farkına varacak, Neyi? Neden? koruması gerektiğini öğrenecek.
• Okul toplumu uluslararası platformda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilenecek.
• Okul toplumu biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilir kullanım hedefleri için yapılamsı gerekenleri belirleyecek ve uygulayacak. Gerektiğinde olayları sorgulayıp, çözüm yolları önerebilecek.