Leonardo

KİMYASALLARIN ZARARLARI KONUSUNDA ÇOCUKLARIN FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI PROJESİ

      Çevremizde iç ve dış ortama salınan ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce kimyasal bulunmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği'nin(AB) yeni kimyasal politikasını da ortaya çıkarmıştır. REACH(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals-Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni) sistemi ile insan sağlığının ve çevrenin kimyasalların tehlikelerinden daha fazla korunması ve AB kimya sanayiinin rekabet gücünün arttırılması istenmektedir. Bununla birlikte pek çok çevre sağlığına yönelik program da dünya çapında sürdürülmektedir. Kimyasallara potansiyel maruziyet, popülasyonun en duyarlı kısmını oluşturan çocuklar için de tehdit oluşturmaktadır. Bu noktada, çocukları kimyasalların istenmeyen etkileri konusunda bilinçlendirmek önemli bir yaklaşımdır. Kimyasalların kullanımının vazgeçilmez olduğu dünyamızda gelecek nesilleri güvenli kullanım ve temiz çevre bilinci açısından duyarlı kılmak için ilk koşul farkındalık yaratma ve eğitimdir. Daha sağlıklı nesiller yetişmesi adına Leonardo da Vinci(LdV) Ortaklık Projeleri kapsamında AB Yaşamboyu Öğrenme Programı'na yaptığımız 'Kimyasallarının zararları konusunda çocukların farkındalıklarını arttırmak' adlı proje başvurusu kabul edilmiştir. Amaç, toksikologlar ile eğitimci ve psikologların ortak çalışması ile toksik kimyasalların tehlikeleri, sağlık riskleri, risk algılanması gibi konularda 9-10 yaş grubu çocuklarında farkındalık yaratmaktır. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek üzere öğrenciler için bir eğitim CD'si ve öğretmenler için kullanım kılavuzu oluşturulmuştur. Projenin ortakları olan Türkiye, İsveç ve Polonya'dan akademisyen ve uzmanların birlikte çalışmaları ile eğitim aracı hazırlanmıştır. Ortak kurumlar arası hareketlilik ilkesi ile toplantılar yapılmış ve gelişmeler paylaşılmaktadır. Proje ürünü oluşturulacak eğitim aracının ülkemizde ve Avrupa'da yaygınlaştırılması da amaçlarımız arasındadır.

Proje Ortakları :
Gazi Üniversitesi,Ankara
Ege Üniversitesi ,İzmir,
Ankara Üniversitesi,Ankara,
Türk Toksikoloji Derneği,
Gazi Üniversitesi Vakıf Özel İlköğretim Okulu,Ankara
Malmfors Danışmanlık,İsveç,
Kazimierz Wielki Üniversitesi, Polonya,
Uppsala Üniversitesi, İsveç