Yavru Tema

       Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş olan TEMA Vakfı'nı ilköğretim çağındaki öğrencilere tanıtmak ve bu öğrencilerde çevre bilinci, erozyonla mücadele ve çölleşme konusunda duyarlılık oluşturmak amaçları doğrultusunda Anasınıfı ve  3. sınıf öğrencilerimizden oluşan MİNİK TEMA,  5. sınıf öğrencilerimizden oluşan YAVRU TEMA ekibimiz kurulmuştur.

Yapılan ve yapılacak çalışmalarımızdan bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir.
-  Stand / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Yavru TEMA'yı tanıtma ve katılmaya çağırma,
-  Seminer – panel düzenleme (bilinçlendirme çalışmaları),
-  Fidan dikim etkinlikleri düzenleme,
-  İldeki TEMA temsilciliğinin çalışmalarına destek verme,
- TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma,
- Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme,
- Doğa gezileri düzenleme,
- TEMA Vakfı'na gönüllü kaydı yapma.

       Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerimizin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultusunda da zenginleşmektedir. Detaylı bilgi için http://www.ankaratema.org