Çevrenin Genç Sözcüleri

      Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) Programı lise çağındaki öğrenciler için oluşturulmuş, 17 ülkeden 200 okulun katıldığı bir projedir. Program çerçevesinde oluşturulan ağ, çevre konusunda bilgi ve haber üreten bir basın ajansı gibi çalışmaktadır. Her ÇGS Programının 7 temel konuda (tarım, şehirler, kıyı alanları, enerji, atık, su, iklim değişikliği) yerel çevresel problemler üzerine habercilik anlayışıyla araştırma yapmak gibi bir yerel boyutu vardır. Bunun yanı sıra, internet ve uluslararası motivasyonu olan genç sözcülere kendileriyle aynı konuda çalışan Avrupa ülkelerinden diğer okullarla işbirliği yapma şansı da sağlanır.

Programın amaçları:

  - Öğrencileri kendi eğitimlerinin öncüleri olma konusunda bilinçlendirmek,
  - Öğrencilere profesyonel hayatı tanıtmak,
  - Okul eğitiminde bilgiyle yetenekleri aynı anda geliştirmek,
  - Avrupa’nın yapısını daha iyi anlamalarını sağlamak,
  - Öğrencilere internet ve yeni teknolojileri eğitim amaçlı kullanmayı öğretmek,
  - Sürdürülebilir kalkınma ve yurttaşlık kavramlarını anlamalarını sağlamak,
  - Öğrenciler ve öğretmenler arasında, ortak bir proje yoluyla, yeni bir ilişki yaratmaktır.

      ÇGS'nin sunduğu en önemli yenilik ise proje öğretimini açık, esnek, bir konu etrafında bütünleşen ve disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı olarak geliştirmesidir. Bir diğer değişiklik ise öğrencilerin, yeni konuları öğrenirken, kendilerini pasif bilgi ediniciler olarak görmek yerine, kendi eğitimlerinde rol oynadıklarını hissetmeleridir.

      Proje dahilinde çevreye zarar veren ve yaşamımızı tehdit eden her türlü çevre sorununa büyük duyarlılıkla yaklaşıyor, arkadaşlarımızı, ailemizi ve toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

ÇGS Projesinin ana sponsorları
UNESCO
The Cousteau Society
France Telecom
International Federation of Environmental Journalists

Proje için tıklayınız...