Lisansüstü Programlarımıza 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet Üzerinden Başvuru Yapılması
(Adayların kayıt onayı vermesi gereklidir.)
9 Temmuz 2018 Pazartesi
15 Temmuz 2018 Pazar
Kayıt Onayı Veren Adayların İlanı
(Kayıt onayı vermeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)
17 Temmuz 2018 Salı
Lisansüstü Programlarda Sınava Girmeyi Hak Kazanan Adayların İlanı
(Tezsiz programlar hariç)
19 Temmuz 2018 Perşembe
Lisansüstü Programlara Giriş Sınavları
(Tezsiz programlar hariç)
23-24-25 Temmuz 2018
Pazartesi-Salı-Çarşamba
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı 31 Temmuz 2018 Salı
Yabancı Uyruklu Adaylar: 09 Temmuz 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Not 1: 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinin hafta sonu olması nedeniyle 16 ve 17 Temmuz 2018 tarihlerinde de yabancı uyruklu adayların başvuruları alınacaktır.)
Not 2: Kesin kayıt tarihleri belirlendiğinde web sayfamızda ilan edilecektir.

 Lisansüstü programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları takip etmesi gerekmektedir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜ AĞ ADRESLERİNDE DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

Fakülte ve Anabilim Dallarına göre Belirlenen kontenjanları görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Adayların, yüksek lisans ve lisans sonrası bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Doktora/sanatta yeterlik programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet puanları en az 2.50/ 4.00, lisans sonrası bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların ise 3.50/4.00 olmalıdır. Müracaat edilen anabilim/anasanat dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 3. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.
 4. Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES*’ten en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES’ten en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) ait puanlarının bulunması hâlinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Müracaat edilen anabilim/anasanat dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
  * Bk. EK 1: ALES Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
  ** Başvurularda, 2013-ALES Sonbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.
 5. Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde, lisans sonrası bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 75 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır.
 6. KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS, TIPDİL (Diş Hekimliği ile tıp alanındaki doktora programları için) sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.) Ayrıca, ilgili anabilim/anasanat dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü ağ adreslerinde duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim/anasanat dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 7. Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları istenir.
 8. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, enstitülerin bu konudaki duyurusunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.
 9. Yabancı uyruklu adayların başvurularında bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 10. Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 11. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
 12. T.C. uyruklu ve Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi’nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.
  NOT: Yükseköğretim Mezuniyet Bilgilerinizin Kontrolü İçin;
  - https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
  - Sağ üstte adres çubuğunun altında bulunan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz.
  - Açılan sayfada “e-Hizmetler” linkine tıklayınız.
  - Açılan sayfanın sonunda “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” bağlantısına tıklayınız.
  - Eğer mezuniyet bilginiz e-Devlet’te görünmüyorsa, mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu ile iletişime geçiniz.
 13. 13. YÖKSİS’te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.
  * Bk. EK 2: YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
 14. Lisansüstü programlara başvurular online yapılacaktır.

 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

 

Anabilim Dallarının yüksek lisans başvuru özel şartlarını görüntülemek için tıklayınız.

 

Anabilim Dallarının doktora başvuru özel şartlarını görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 


ÖN KAYIT

 1. Adaylar, başvuru işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alıp sistemde gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar.
 2. Ön kayıt sırasında sisteme biyometrik özellikli (185x185 jpeg ve maksimum 1 MB) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 3. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 4. Adayların verdikleri ön kayıt onayı sonrası program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmesi için 15 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili enstitüye başvurarak onayı kaldırtması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
 5. Eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm/program isminin sistemde bulunmaması halinde, adaylar ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölüm/programın sisteme eklenmesini sağlamalıdır.
 6. Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’nde adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından alınacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS veri tabanında olup olmaması ön kayıt işlemleri açısından önem arz etmektedir. YÖKSİS veri tabanında mezuniyet bilgileri bulunmayan adaylar çevrimiçi ön kayıt yapamayacaktır.
 7. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar ile T.C. uyruklu olup yükseköğrenimi yurtdışında tamamlayan adaylar, 9 Temmuz 2018 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında bizzat Enstitüye gelerek ön kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir. (Not: 14-15 Temmuz tarihlerinin hafta sonu olması nedeniyle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde de başvurular alınacaktır.) Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
 8. Adaylar, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL sınavlarından sadece birinden aldıkları puanı Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne girmelidir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara ait puanlarının bulunması hâlinde (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Sınavlara ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna* göre yapılır.Müracaat edilen anabilim/anasanat dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

  *Bk. EK 3: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız.
 9. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

 

 

MÜLAKAT/YAZILI SINAV

 1. Tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına (yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkata/yazılı sınav) ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday çağırılacaktır.
 2. Mülakata/yazılı sınava girecek adaylar,  Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen “Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu” ile Nüfus Cüzdanı ve geçerlilik süresi dolmamış Pasaportu yanlarında bulundurmak zorundadır.
 3. Mülakat/yazılı sınav tarih ve yerlerini görmek için tıklayınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

 1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 2. Yüksek lisans programlarında giriş sınavı puanı 60,00’ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55’in, doktora/sanatta yeterlik programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 85,00’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların giriş puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.
 3. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40) ve doktora/sanatta yeterlik için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe,
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. ALES/GRE/GMAT sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 5. KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL/TIPDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi ve fotokopisi,
 6. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 7. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi; yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 8. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,
 9. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 10. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.

 

 

KESİN KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılamaz.
 2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 3. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt yaptırmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı lisansüstü programlardan kayıtlarını sildirmelidir.
 4. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların, kesin kaydı yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilecektir.
 5. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler.
 6. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.