Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur. İş akış süreci program ayrımı yapılarak sunulmuştur. İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıya tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi

Doktora Öğrencisi

Bütün Öğrenciler

Özel Öğrenciler

Akademik Formlar
Form 1 Belge İsteme Formu
Form 2 Danışman Atama Formu
Form 3 Tez Konusu Önerme Formu
Form 4 Dönem Projesi Konusu Önerme Formu
»»»»» Form 4.1 Dönem Projesi Değişikliği Önerme Formu
Form 5 Tez Başlığı Değiştirme Formu (Jüri Tarafından)
Form 6 Tez Başlığı Değiştirme Formu (Danışman Tarafından)
Form 7 Danışman Değişikliği İstem Formu
Form 8 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Form 9 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu
Form 10 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Form 11 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu
Form 12 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
Form 13 Tez Sınav Jürisi Atama Formu
Form 14 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Form 15 Yüksek Lisans/Doktora Tez Değerlendirme
Kişisel Raporu
Form 16 Ders Saydırma Formu
Form 17 Dönem Projesi Değerlendirme Formu
Form 18 İngilizce Öğrenci Belgesi Formu
Özel Öğrenci Formları
Form 19 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Form 20 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
İlişik Kesme ve Af Başvuru Formları
Form 21 Mezun İlişik Kesme Formu
Form 22 Af Başvuru Formu
Form 23 Kayıt Sildirme Formu
Tez Yazım ve Ders Formları
Form 24 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
Form 25 Kontenjanlar, Kriterler, AçılacakDersler
Form 26 Tez Teslim Formu
Form 27 Yeni Açılan Ders Değerlendirme Formu
Form 28 Ders Tanımlama Formu (Türkçe)
Form 28 Ders Tanımlama Formu (İngilizce)
Form 29 Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Ek 23)
Form 30 Tez Savunma İlanı Bilgi Formu (Ek 24)
Form 31 Turnitin Tez Benzerlik Formu
Tez Kabul Sayfası Örnekleri
Yüksek Lisans Tezi Kabul ve Onay Sayfası
Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası