Yönetim Bilişim Sistemleri bir insan, teknoloji ve organizasyon bilimidir. Bilişim sistemlerinin teknik ve işletme fonksiyonlarının yönetimsel bakış açılarını birbirine bağlayan konuları kapsamaktadır.

Bir amaca hizmet etmeyen bilgi faydasızdır. Yönetim Bilişim Sistemleri bilginin, işletme faaliyetlerinin daha iyi hale getirilebilmesi için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri hem iş süreçlerine hem de bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanan tek uzmanlık alanıdır. Bu alanda elde edilen beceriler muhasebe, finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarında teknolojik gelişmeleri açıklamaya yardımcı olan yaratıcı çözümler geliştirmeyi, bu çözümleri geliştirecek ekipleri kurmayı ve yönetmeyi, iş gereksinimlerini anlamaya teknolojik bir perspektiften bakmayı sağlayan, iş uygulamalarında son derece rağbet gören uzmanlıkları içermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalından mezun olanlar iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.

Aşağıdaki tabloda Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bilgisayar Bilimleri arasındaki birtakım farklar ortaya konmuştur:

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri
Odak Organizasyon Yazılım
Amaç İşletme faaliyetlerinde maksimum etkinlik ve etkililik Güvenilir bilgisayar programı
Temel beceri Problem çözme Mantık / Yöntem
Temel görev Bilişim sistemleri için iş ihtiyaçlarını tanımlamak Tanımlanan ihtiyaçlar için bilişim sistemleri geliştirmek
Teori / Uygulama ağırlığı Eşit dağılım Uygulama
Genel iş unvanı Analist / Tasarımcı Program geliştirici
Kariyer amacı Üst düzey organizasyon yöneticisi Program yöneticisi

 

Aşağıdaki özelliklere sahip adayların Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında öğrenim görmeleri son derece isabetli görülmektedir:

 • Problem çözme odaklı;
 • Takım çalışmasına yatkın;
 • Teknolojik konularda stratejik düşünebilen;
 • Sorumluluk almayı seven;
 • İş fonksiyonlarını teknolojiyle bağlayabilen;
 • Aynı zamanda hem büyük resmi hem de ayrıntıları görebilen;
 • İletişim yeteneği yüksek;
 • Zaman ve kaynakları iyi yönetebilen.

Yönetim Bilişim Sistemlerinde kariyer yapmak için nedenleriniz şu şekilde sıralanabilir:

 • Yüksek istihdam oranı: Yönetim Bilişim sistemleri mezunları son zamanlarda çok yüksek oranda istihdam imkânı bulmaktadırlar.
 • Yüksek ücretler: Alanında iyi olduğu keşfedilen mezunlar piyasada son derece rekabetçi ücretlerle çalışmaktadırlar.
 • İş tatmini: Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonelleri çalıştıkları iş ortamlarının rekabetçi ve pozitif havasına önemli katkılar sağlamakta; ayrıca her iş seviyesinden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurmaktadırlar.
 • Eğlence: İnsanlarla makineler arasında bağ kurabilen zeki ve dinamik kişiler olan Yönetim bilişim Sistemleri uzmanları ekip çalışmalarında iyi iletişim kurabilmektedirler.
 • Meydan okuma: Bilişim sistemlerindeki hızlı ve sürekli gelişim Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonellerine de kendilerini sürekli geliştirme imkânı vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olan öğrenciler yüksek analitik, kavramsal ve uygulamalı becerilerle donatılmış, üretken işgücünün yepyeni üyeleri olarak mezun olurlar. Hızla gelişen donanım ve yazılım gelişmelerini kavrar ve stratejik bilişim sistemlerini (müşteri ve tedarikçi yönetim sistemi, kurumsal kaynak planlaması) ve diğer web temelli olan / olmayan çözümleri geliştirecek yönetsel beceriler edinirler.

 

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar:

Doktora Başvurabilecek Lisans Programları
ALES80 (EA, Sayısal veya Sözel)

Tüm Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları başvuru yapabilir.

Yabancı Dil55
Yüksek Lisans Not Ort3,00

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 2

Yabancı Uyruklu(*): 2

 

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES 75 (Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil50
Lisans Not Ort.2.30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 10

Yabancı Uyruklu: 2


   
(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün) Başvurabilecek Lisans Programları
ALESPuanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ort.2.30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 25

Yabancı Uyruklu: 10


Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Ücreti:
1 ders ücreti 600 TL'dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. (Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES: Puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması: ≥ 2.30

Kontenjanlar:

TC Vatandaşı: 50

Yabancı Uyruklu(*): 10


Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Tel:
e-posta:

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

 • Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ
 • Prof. Dr. Cevriye GENCER
 • Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN
 • Prof. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN
 • Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cevriye GENCER - Matematiksel Programlama, Proje Yönetimi, Parti büyüklüğü Problemleri, Veri Madenciliği, Şebeke Optimizasyonu, Yer Seçimi ve Yerleşim, Kesikli Optimizasyon, Karar Destek Sistemleri, Araç Rotalama Problemleri, Tamsayılı Programlama,
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN -İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Çağdaş Yönetim teknikleri, Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN - Üretim Planlama, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Düz, U-tipi ve Paralel Montaj Hattı Dengeleme, Yönetim Bilgi Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Hizmet Sistemleri, Kalite Yönetimi,
Prof. Dr. İhsan ALP - Operasyonel Performans Değerlendirme ve Yönetimi
Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ - Öğretim Teknolojileri ve Tasarımı Bilgisayar Destekli Öğretim Uzaktan Eğitim ve Uygliamaları Yapay Zeka Teknikleri İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI)
Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU - Tarım ekonomisi, Tarım teknolojileri ve bilişim sİstemleri, Tarımsal pazarlama, Sosyo ekonomik ağlar, Tarım sigortaları, İşletmecilik
Prof.. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN - Lojistik Yönetimi, Araç Rotalama Problemleri, Matematiksel Modeller, Esnek İmalat Sistemleri
Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ - Montaj hattı dengeleme problemleri, İş sıralama ve çizelgeleme, Yapay zeka, Yöneylem araştırması, Risk analizi, Veri tabanı yönetim sistemleri
Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU - Üretim Sistemleri, Montaj Hattı Dengeleme Problemi, Üretim Planlama, Depo ve Stok Yönetimi, Uzman Sistemler
Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ - Programlama Dilleri, Algoritma Analizi ve Tasarımı, İnternet Programlama
Doç Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ - Sistem Analizi ve Tasarımı, Proje Yönetimi, Yapay Zeka, Veri Ambarı, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Veri Madenciliği, Büyük Veri, Hizmet Sistemleri, Kalite Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü, Üretim Sistemlerinin Modellenmesi, Çok Amaçlı Karar Verme, İmalat ve Kurumsal Kaynak Planlaması, Bakım Planlaması
Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR - Web tabanlı programlama, Nesne yönelimli programlama, Veritabanı yönetim sistemleri, Uzaktan eğitim, e-ticaret, e-işletme, İşletim sistemleri, Ağ sistemleri, Bilgisayar donanımı

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 
Z
6
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI
Z
6
İŞLETME YÖNETİMİ
S
6
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
S
6
DETERMİNİSTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
S
6
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
S
6
OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
S
6
BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ
S
6
E-İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ
S
6
ELEKTRONİK FİNANS
S
6
MODERN KARAR VERME TEKNİKLERİ
S
6
BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
S
6
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
S
6
ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ
S
6
VERİ AMBARLAMA VE VERİ MADENCİLİĞİ
S
6
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
S
6
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
S
6
BİLGİ ÇAĞINDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ
S
6
KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ
S
6
KARAR VERMEDE KANTİTATİF TEKNİKLER
S
6
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
S
6
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
S
6
BİLGİ YÖNETİMİ
S
6
BENZETİM MODELLERİ
S
6
MARKA YÖNETİMİ
S
6
BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
S
6
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
S
6
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
S
6
YÖNETİM BİLİMİ VE SAYISAL MODELLEME
S
6
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
S
6
YAPISAL PROGRAMLAMA
S
6
YAZILIM GELİŞTİRME MODELLERİ
S
6
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
S
6
BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ZEKA
S
6
MESLEK ETİĞİ
S
6
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
S
6
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ
S
6
İŞLETME POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ
S
6
İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİLERİ
S
6
BİLGİ ÇAĞINDA GİRİŞİMCİLİK
S
6
ÜRETİM VE HİZMET SİSTEMLERİNDE SIRALAMA VE ÇİZELGELEME
S
6
YÖNETİMDE MATEMATİKSEL MODELLEME
S
6
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMA TASARIMI
S
6
OPERASYONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ
S
6
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
S
6


* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Esasları