Ders ve Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Bütün Formlar
Ortak Formlar
Ortak 1-a Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-b Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-c Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-d Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 2 Özel Öğrenci Başvuru Formu
Ortak 3 Belge İsteme Formu
Ortak 4 Danışman Atama Formu
Ortak 5 Danışman Değişikliği Formu
Ortak 6 Ders Saydırma Formu
Ortak 7 Kayıt Sildirme-İlişik Kesme Formu
Ortak 8 Mezuniyet İlişik Kesme Formu
Ortak 9 Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu
Ortak 10 Tez İntihal Programı Sonuç Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Formları
Tezsiz 1

Dönem Projesi Konusu Önerme Formu

Tezsiz 2 Dönem Projesi Konusu Değiştirme Formu

Tezsiz 3

Dönem Projesi Sunumu Tutanak Formu
Tezli Yüksek Lisans Formları
Tezli YL 1 Tez Konusu Önerme Formu
Tezli YL 2 Tez Konusu Değiştirme Formu
Tezli YL 3 Seminer Sunumu Tutanak Formu
Tezli YL 4 Tez Savunma Sınavı - Jüri Atama Formu
Tezli YL 5 Tez Savunma Sınavı - Tutanak Formu
Tezli YL 6 Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Doktora Formları
Doktora 1 Doktora Tez Konusu Önerme Formu
Doktora 2 Doktora Seminer Sunumu Tutanak Formu
Doktora 3 Doktora Yeterlik Sınavı -Tutanak Formu
Doktora 4 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora 5 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme -Tutanak Formu
Doktora 6 Doktora Tez İzleme Komitesi Öğrenci İzleme-Tutanak Formu
Doktora 7 Doktora Tez Savunma Sınavı-Jüri Atama Formu
Doktora 8 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Doktora 9 Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Formları
Etik Komisyon
Formlar için tıklayınız.
Öğretim Üyesi Formları
Öğretim Üyesi 1 Not Düzeltme Formu
Öğretim Üyesi 2 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
Öğretim Üyesi 3 Kriter / Kontenjan / Dersler
Öğretim Üyesi 4 Telafi Ders Talep Formu
Akademik Personel için Form ve Yönergeler
1 Akademik Personel İzin Formu
2 Görevlendirme Dilekçesi
3 Görevlendirme Teklifinde Dikkat Edilecek Hususlar
4 Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
5 Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler