ÖNEMLİ UYARI

Lütfen formlardaki ilgili alanları bilgisayar ortamında doldurunuz ve çıktı aldıktan sonra imzalayarak enstitümüze ulaştırınız. Elle doldurulan ve ıslak imza taşımayan formlar Yönetim Kurulunca kabul edilmemektedir.

Ders ve Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Bütün Formlar
Ortak Formlar
Ortak 1-a Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-b Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-c Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 1-d Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
Ortak 2 Özel Öğrenci Başvuru Formu
Ortak 3 Belge İsteme Formu
Ortak 4-a Danışman Atama Formu
Ortak 4-b İkinci Danışman Atama Formu    
Ortak 5 Danışman Değişikliği Formu
Ortak 6 Ders Saydırma Formu
Ortak 7 Kayıt Sildirme-İlişik Kesme Formu
Ortak 8 Mezuniyet İlişik Kesme Formu
Ortak 9 Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu
Ortak 10 Tez İntihal Programı Sonuç Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Formları
Tezsiz 1

Dönem Projesi Konusu Önerme Formu

Tezsiz 2 Dönem Projesi Konusu Değiştirme Formu
Tezsiz 3 Dönem Projesi Sunumu Tutanak Formu
Tezsiz 4 Danışman Talep Formu
Tezli Yüksek Lisans Formları
Tezli YL 1 Tez Konusu Önerme Formu
Tezli YL 2 Tez Konusu Değiştirme Formu
Tezli YL 3 Seminer Sunumu Tutanak Formu
Tezli YL 4 Tez Savunma Sınavı - Jüri Atama Formu
Tezli YL 5 Tez Savunma Sınavı - Tutanak Formu
Tezli YL 6 Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Doktora Formları
Doktora 1 Doktora Tez Konusu Önerme Formu
Doktora 2 Doktora Seminer Sunumu Tutanak Formu
Doktora 3 Doktora Yeterlik Sınavı -Tutanak Formu
Doktora 4 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora 5 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme -Tutanak Formu
Doktora 5-a Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Konusu Değiştirme Turanak Formu
Doktora 6 Doktora Tez İzleme Komitesi Öğrenci İzleme-Tutanak Formu
Doktora 7 Doktora Tez Savunma Sınavı-Jüri Atama Formu
Doktora 8 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Doktora 9 Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Formları
Etik Komisyon
Formlar için tıklayınız.
Öğretim Üyesi Formları
Öğretim Üyesi 1 Not Düzeltme Formu
Öğretim Üyesi 2 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
Öğretim Üyesi 3 Kriter, Kontenjan ve Mülakat Jürileri
Öğretim Üyesi 4 Telafi Ders Talep Formu
Akademik Personel için Form ve Yönergeler
1 Akademik Personel İzin Formu
2 Görevlendirme Dilekçesi
3 Görevlendirme Teklifinde Dikkat Edilecek Hususlar
4 Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
5 Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler