PROGRAMIN FAYDALARI

      Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

— Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
— Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
— Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
— İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
— Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
— Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
— Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;
— Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
— Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
— Okul öğrencilerce sahiplenilir,
— Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
— Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır, — İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.