PROGRAM GEREKLERİ

 Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

— Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
— Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
— Çalışanların aktif katılımı,
— Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.