Değerlendirme

            Diploma programı içerisinde öğrenci performansının değerlendirilmesi değişkendir. Öğrencinin değerlendirilmesi her bir dersin hedeflerine uygun biçimde yapılır. Bazı derslerde ölçme ve değerlendirme, bilgi ve kavramaya yönelik iken, bazılarında o derse özgü becerilerin kazandırılması ile ilgili olmaktadır.

           UB diploma programında, iki yıl süresince yapılan okul içi değerlendirmelerin yanı sıra UB organizasyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda öğrencinin UB diploması almaya hak kazanacağı ya da kazanamayacağı belirlenir. Tüm bu değerlendirmeler UB organizasyonunun kriterleri ve yönergeleri doğrultusunda yapılır.

            Okul içi değerlendirmeler derslerin özelliğine göre çeşitlilik gösterir. Öğrenci, dersin özelliğine göre hazırladığı farklı çalışmalarla da değerlendirilir. Örneğin portfolyo, laboratuar çalışmaları, projeler ve eleştirel yaklaşım önemli değerlendirme ölçütlerindendir.

            Bilgi Kuramı (TOK) ve Bitirme Tezi (EE) değerlendirmelerinde sınav yoktur; ancak her ikisi UB tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilir.
CAS programının başarılıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin 150 saatlik çalışmayı belirlenen yönergelere uygun olarak yapması beklenir.     

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMINDA NOT SİSTEMİ

Grup1-6’daki derslerin notlandırılması             Bilgi Kuramı—Bitirme Tezinin notlandırılması
7= Mükemmel                                                         A= Mükemmel
6=Çok İyi                                                                B=İyi
5=İyi                                                                       C=Yeterli
4= Yeterli                                                                D=Orta
3=Orta                                                                    E=Zayıf
2= Yetersiz
1= Çok yetersiz 


Hem bitirme tezinden hem de Bilgi Kuramı dersinden YETERSİZ not alan öğrenci diploma hakkını kaybeder.

Diploma Programındaki dersler yedili skala üzerinden notlanır. Normalde her dersin değerlendirmesinin %20-40’ı okulda dersin öğretmeni tarafından yapılır ve bu sonuç UB tarafından harici olarak UB normlarına uyarlanarak kontrol edilir. Öğrencinin Bilgi Kuramı ve Tez çalışmaları için ödül olarak en fazla +3 puan verilebilir. Diplomadaki toplam not en fazla 45 olabilir.

            Başarılı adaylar resmi UB diplomasını ve buna ek olarak toplam diploma notunu, ders notlarını ve alınan ödül puanları gösteren belgeyi almaya hak kazanırlar.

            Uluslararası Bakalorya Diploma Programı sınavları mayıs ayında her dersin ayrı ayrı oturumları yapılarak yapılır. Mayıs ayında sınavı geçemeyip diploma almaya hak kazanamayan öğrenciler Kasım ayında tekrar sınava girme hakkına sahiptir.
bottom