Müfredat

      Uluslararası Bakalorya Programı müfredatı, gençler arasında kültürlerarası anlayışı desteklemek amacıyla eleştirel düşünmeye teşvik eden ve farklı bakış açıları sunan bir anlayışla hazırlanmıştır. Saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünya yaratmaya katkıda bulunacak, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda UBDP uluslararası eğitim ve ölçme değerlendirme programlarını uluslararası kuruluşlar, organizasyonlar, hükümetler ve okullarla birlikte çalışarak gerçekleştirir. Bu programlar, dünyanın bir ucundan diğer bir ucundaki tüm öğrencileri aktif, duyarlı, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya yönlendirir. UB Diploma programı geniş, etkin, esnek, seçme olanağı sunan, dengeli ve aktif bir müfredat sunmaktadır.

      Ayrıca, Diploma Programı sadece akademik seviyede eğitim vermek için planlanmamıştır.  Aynı zamanda öğrencinin toplum ve grup içindeki bireysel gelişmeye olan ihtiyacının doğruluğunu da kabul eder ve değerlendirir; böylece bütüne, birlik beraberliğe dayalı bir eğitim sunar, yapılandırılmış bir derinlik ve genişlik sağlar. Müfredat dışı etkinlikler de müfredattaki etkinlikler kadar önemlidir. Öğrenciler UB diploma programı sırasında, nitelikli ve konusunda uzman olan ve öğrencilerin gelişimini destekleyen öğretmenlerle birlikte çalışır.

      2 yıllık program boyunca UBDP öğrencileri UBDP öğrencisi olmayan öğrencilere kıyasla çok daha fazla çalışır. Dersler dışında, “Bitirme Tezi”, “Bilgi Kuramı” dersi, Yaratıcılık–Etkinlik-Sosyal Hizmet (CAS) etkinlikleri” hazırlarlar. Akademik olarak eğitilmenin yanı sıra, öğrenciler sosyal ve kültürel olarak da eğitimler alırlar. Program, öğrencileri araştırma becerileri edinmeye teşvik eder. UBDP öğrencileri dersle ilgili çalışmalarını sunarlar ve 2. yılın Mayıs ayında dönem sınavlarına girerler.

      UB Diploma Programında 6 grup ders vardır. Öğrencilerin iki yıl boyunca bu altı ders grubundan seçilen derslerle beraber bu derslerin merkezinde bulunan “Bitirme Tezi (EE), Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık – Etkinlik - Sosyal Hizmet (CAS)” çalışmalarını başarıyla tamamlamaları gerekir. UB Diploma Programı öğrencilerinin her gruptan bir ders almaları gerekmektedir. Altı dersin en az üçü İleri Düzey (HL) ve diğer üç dersi ise standart düzeyden (SL) olmalıdır. Öğrenciler, iki yıl boyunca toplam ileri seviye dersler (HL) için 240, standart seviye (SL) dersler için ise 150 saat öğrenim görmelidir.

 
bottom