Misyon

ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI MİSYONU

         Uluslararası Bakalorya Organizasyonu kültürlerarası anlayış ve saygıya dayalı daha barışçıl ve iyi bir dünya oluşmasına yardımcı olan duyarlı, bilgili ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

         Uluslararası Bakalorya Organizasyonu bu hedefe ulaşmak için adil değerlendirme ve uluslar arası eğitimi geliştirme amacıyla zorlayıcı programlar oluşturmak üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışır.

         Bu programlar tüm dünyadaki öğrencileri, kendilerinden farklı insanların da doğru düşüncelere sahip olabileceğinin farkında olan, etkin, duyarlı ve hayat boyu öğrenen bireyler haline getirmek için teşvik eder.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ MİSYONU

         Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesinin misyonu; öğrencilerin, potansiyellerinin en yüksek noktasına ulaşmaları doğrultusunda akademik olarak başarılı olmalarının yanı sıra psikolojik, duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için bütünleştirilmiş ve kapsamlı bir eğitim sağlamaktır.

         Okulumuz, Atatürk’ün ilke ve inkılâplarına bağlı, sorumlu, etkin ve duyarlı bireyler olarak gerçekleri, fikirleri ve iddiaları değerlendiren, inceleyen, eleştirebilen düşünürler ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, anlayışlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
bottom