Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Nedir ?

      4 Haziran 2010 tarihinde aday okul olarak kabul edilen Özel Lisemiz 9-10 Mayıs 2011 tarihlerinde IB yetkilileri tarafından yapılan denetim ziyareti sonucunda IB DÜNYA OKULU olarak yetkilendirilmiştir. Okulumuz böylelikle normal şartlarda 2-3 yıl süren yetkilendirme süresini 1 yıl gibi kısa bir zaman içinde gerçekleştirmiştir.

      21 Haziran 2011 tarihli IB Genel Müdürü Jeffrey R. BEARD tarafından yazılan mektupta okulumuz, kısa zaman içinde çok önemli bir başarıya imza atarak IB Dünya Okulu olması sebebiyle tebrik edilmiştir.

      Bundan böyle okulumuz IB öğrencileri, uluslararası geçerliliği olan IB diploması ve MEB onaylı diploma alarak çift diplomayla mezun olacaklar ve okulumuzun sahip olduğu uluslararası misyona ve başarılara katkıda bulunacaklardır.

      Her zaman söylediğimiz gibi, Ulusal ve Uluslararası platformda “GAZİLİ OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

      Uluslar arası Bakalorya Organizasyonu Web Sitesindeki yerimizi görmek için; http://www.ibo.org/school/006850/

                              


bottom