Sık Sorulan Sorular

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu nedir?

Uluslararası Bakalorya Örgütü, kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olarak 1967 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulmuştur. Gerçek amacı, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak,üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktır (www.ibo.org).

Uluslararası Bakalorya Programı Misyonu Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu kültürlerarası anlayış ve saygıya dayalı daha barışçıl ve iyi bir dünya oluşmasına yardımcı olan duyarlı, bilgili ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Uuslararası Bakalorya Organizasyonu bu hedefe ulaşmak için adil değerlendirme ve uluslararası eğitimi geliştirme amacıyla zorlayıcı programlar oluşturmak üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışır.
Bu programlar dünyadaki tüm öğrencileri, kendilerinden farklı insanların da doğru düşüncelere sahip olabileceğinin farkında olan, etkin, duyarlı ve hayat boyu öğrenen bireyler haline getirmek için teşvik eder.

Uluslararası Bakalorya Okullarının özellikleri nelerdir?

• Uluslararası nitelikte bir müfredat
• Uluslararası niteliğe sahip olan öğretmen ve yöneticiler
• Okul içinde ve dışında farklı kültürden öğrencilerin bulunması
• Uluslararası kurum felsefesine sahip olmak

Öğrenciler Neden IB Diploma Programı Seçmeli?

• Bu program sağladığı eğitimle konuların genişlemesine ve derinlemesine incelenerek, bilginin doğasıyla karşılaştırıp disiplinler arası bir alan yaratır.
• IB diploma programı öğrencilerini kendi dil ve kültürlerinden bir temel oluşturarak uluslararası bakış açısına teşvik eder.
• Öğrenmeye olumlu bir davranış geliştirdiği gibi üniversite eğitimine hazırlar.
• Özenli bir dış değerlendirme ile uluslararası standartlarla dünya üniversitelerine nitelikli bir yapı oluşturur ve isim kazandırır.
• Öğrencinin tüm gelişiminin -fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki açıdan- üzerinde durur.
• Program İngilizce olduğu için öğrencilerimiz ileri bir düzeyde İngilizce ile mezun olmaktadırlar.
• Bu program öğrencilere ders seçiminde esneklik sağlar.
• IB öğrencileri uluslararası geçerliliği olan bir diploma ile mezun olurlar. IB diploması, dünya çapında pek çok üniversiteye giriş koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, IB mezunları ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki üniversitelere girerken bir çok ayrıcalık kazanmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’de birçok vakıf üniversitesi farklı oranlarda IB öğrencilerine burs olanakları sunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Müfredatı Neleri İçermektedir?

IB Diploma Programı 11. ve 12. sınıfta uygulanır. Okulumuz IB diploma programındaki öğrencilerimizi programa hazırlamak amacıyla IB öğrencileri için 9. sınıfta IB sınıfı açmaktadır. Öğrenciler 9. ve 10. sınıftaki dersleri (matematik ve fen dersleri) İngilizce görür ve programa hazırlık çalışmaları yapılır.
IB Diploma Programında dersler altı gruba ayrılmıştır ve her bir ders grubundan öğrencilerin bir ders seçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iki yıl boyunca bu altı ders grubundan seçilen derslerle beraber bu derslerin merkezinde bulunan “Bitirme Tezi (EE), Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık – Etkinlik - Sosyal Hizmet (CAS)” çalışmalarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Ayrıca dersler standart ve ileri seviye olmak üzere ikiye ayrılır. Altı dersin en az üçü İleri Seviye (HL) ve diğer üç dersi ise standart seviyeden (SL) olmalıdır. Öğrenciler, iki yıl boyunca toplam ileri seviye dersler (HL) için 240, standart seviye (SL) dersler için ise 150 saat öğrenim görmelidir. Zaten ders programı bu koşullar içinde yapılmıştır. Öğrenciler kendi kariyer planlarına yönelik olarak ders seçimlerini yapar ve okul bu şeçimlere göre öğrencilere ders programını ayarlar.

Programda bütün dersler İngilizce mi?

IB Diploma Programı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde sunulmaktadır. Biz Gazi Koleji olarak bu programı İngilizce sunacağız. Bu sebeple öğrencinin programı başarıyla takip etmesi için üst düzey bir İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. Programda matematik, biyoloji, fizik, kimya dersleri İngilizce’dir ve programın merkezinde bulunan etkinliklerin de İngilizce hazırlanması gerekmektedir. IB öğrencileri program İngilizce olacağı için öncelikle ileri düzeyde bir İngilizce dersi göreceklerdir. Bunun dışında kalan dersler ( Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, vb.) Türkçe’dir.

IB öğrencilerin değerlendirilme koşulları nasıldır?

IB programında değerlendirme iç ve dış değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılır. İç değerlendirme her bir IB dersi için okuldaki IB öğretmeni tarafından yapılan değerlendirmedir. Yapılan iç değerlendirme sonuçları IBO’ ya gönderilir ve IBO tarafından denetlenir. Bu iç değerlendirmeler genellikle değerlendirmenin %20-40’lık kısmını oluşturmaktadır. Dış değerlendirmeden kastedilen ise, 12. sınıfın mayıs ayında IBO tarafından gönderilen sınavlardır. Bu sınavlar her bir dersin aynı gün ve saatlerde bütün IBDP okullarıyla aynı anda ve aynı biçimde yapılan ortak sınavlarıdır. Bu dış değerlendirmelerde sınav soruları ve cevap kağıtları, standartlığın sağlanması için IBO tarafından gönderilmektedir. Sınav sonrasında cevap kağıtları titizlikle IBO’ya postalanır ve IBO tarafından sınavlar değerlendirir ve sınav sonuçları IB koordinatörlüğüne gönderilir.
IBDP’nin bitirme koşullarından olan Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı dersi, Yaratıcılık-Etkinlik- Hizmet aktiviteleri için herhangi bir yazılı sınav bulunmamaktadır. Bu üç temel etkinliğin IBO tarafından çok kesin ve net olarak belirlenmiş başarma kriterleri vardır.

IB Diploma Programında not sistemi nasıldır?

Diploma Programındaki dersler yedili skala üzerinden notlanır.
7= Mükemmel
6=Çok İyi
5=İyi
4= Yeterli
3=Orta
2= Yetersiz
1= Çok yetersiz
IB Diploması almak için diploma puanının en az 24 olması gerekmektedir. Öğrencinin Bilgi Kuramı ve Tez çalışmaları için ödül olarak en fazla +3 puan verilebilir. Diplomadaki toplam not en fazla 45 olabilir.

Türk Üniversitelerine giriş politikalarında IB diplomasının yeri nedir?

IB diploması ile MEB lise diplomasının denkliği henüz tanınmamıştır; dolayısıyla okullar IB’yi ek bir program olarak okutmaktadırlar. Hem lise hem de IB diplomasına sahip olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarını almak durumundadır. Türkiye’deki üniversite giriş sınavlarında, lise diploması sonuçları dikkate alınmaktadır.
Bununla birlikte, IB diplomasına sahip olan öğrenciler üniversiteye girdikten sonra burslar alabilmekte, IB boyunca aldıkları derslerden muaf tutulabilmektedirler. IB diploma sahibi olan öğrencilerin, üniversite giriş sınavlarına girmeksizin üniversitelere kabulü konusunda MEB tarafından yapılan görüşmeler devam etmektedir. Türkiye’deki bazı özel üniversiteler (Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Başkent Üniversitesi,vb.) IB Diploma notu başarısına göre farklı oranlarda burs vermektedirler. Ayrıca Bilkent Üniversitesi, IB Diplomasına sahip olan öğrencilere ÖSS baraj puanına sahip olan öğrencileri üniversiteye kabul etmekte ve istediği bölümü okuma hakkını tanımaktadır.bottom