Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP),  orta öğretimin son 2 yılında öğrencileri sınavlara hazırlayan, geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır. Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan UB Diploması alırlar.

1970 yılında ilk kez uygulamaya konulan bu program, akademik güvenirliliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi olmuştur. Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun yine Cenevre, New York, Buenos Aires ve Singapur’da bölge ofisleri ve Cardiff’te Program ve Değerlendirme Merkezi bulunmaktadır.

Program İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca verilir. Okulumuzda program dili İngilizce olarak seçilmiştir. Milli Eğitim Programının uygulandığı 11. ve 12. sınıflarda okutulan bütün dersler, UB sınıflarında da okutulur. UB öğrencileri, UB merkezince hazırlanan sınavlara girerler ve bu sınavlar UB tarafından değerlendirilir.

Programın yer aldığı tüm okullarda, uluslararası standartlar eşit olarak uygulanmakta ve öğrenci başarısı büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir. UB diploması alan öğrenciler dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul edilebilirler. UB Diploma Programı’nda başarılı olan öğrenci, kendi okul diplomalarının yanı sıra, UB Diplomasını da almaya hak kazanır. UB diploması bütün dünyada geçerliliği olan ve tüm dünyaca tanınan uluslararası bir diplomadır. UB, öğrencilerin uluslararası dünyada yer edinmelerini mümkün kılmanın yanı sıra, kariyer geliştirme ve üniversiteye giriş fırsatları sağlama potansiyeline de sahiptir. Gerçek dünyayı hedefleyen anlamlı öğrenme, “yaşam için eğitim”, insani değerler ve bilgi arasında bir denge kurulması, etkileşimli öğrenme, eleştirel düşünce IB diploma programının hedefleri arasındadır.

bottom