Comenius

   

 

      Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan "Hayat Boyu Öğrenme/Comenius Programı" kapsamında "Kimlik İkonlarımız" (Icons of Identity) adlı proje, değerlendirme komitesi tarafından onaylanmış, Avrupa Komisyonu Merkezi Seçim Sürecinde kabul edilmiştir.

       Söz konusu projede; Fransa, İspanya, Avusturya, Yunanistan, Slovakya ve Estonya yer alacak ve birlikte iki yılı kapsayan bir çalışma programı hazırlanmıştır. Proje ekibi, proje ortakları ile birlikte çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar boyunca, öğrencilerimiz ekip çalışması becerilerini, sosyal becerilerini, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında yetenek ve becerilerini geliştirecek ve öğrendikleri yabancı dilleri hayata geçirebilmek için birçok fırsat yakalamışlardır. Proje, çocuklarımızın hem kendi kültürüne ait olan hem de diğer ülkelerin tarih, sanat, yemek kültürü, coğrafi özellikleri ve doğal güzellikleri gibi kimlik ikonlarını tanımasına ve içselleştirmesine olanak sağlamıştır. Farklı ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlerle ortak bir konuda birlikte çalışma fırsatı sunan bu proje ile okulumuz uluslararası boyutta da başarı göstermiştir.

      İki yılı kapsayan süre içerisinde öğrenci ve öğretmen proje ekibi, proje toplantıları ve paylaşımlar için adı geçen ülkelerde 4-5 günlük çalıştaylara katılmışlardır. Proje hakkındaki gelişmeleri web sitemizden ve www.identity.jimdo.com adresinden takip edebilirsiniz.