MUN (Model United Nation)

Model United Nations
Model Birleşmiş Milletler

Dünyanın lise ve üniversite düzeyindeki en prestijli etkinliği…

       24 Ekim 1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için Birleşmiş Milletler kuruldu. BM'nin kuruluşundan kısa süre sonra ise Harvard Üniversitesi'nde bu organizasyonun ilk simulasyonu olan Model Birleşmiş Milletler denendi. Model Birleşmiş Milletler öğrencilerin Birleşmiş Milletler (BM) delegesi rolünü üstlendiği ve bunun kapsamında çeşitli Birleşmiş Milletler komitelerinde dünya konularını tartıştığı dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biridir. Gençlerin Model Birleşmiş Milletlerde aldıkları kararlar BM'ye bir rapor halinde sunulur. Model Birleşmiş Milletler konferansları, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dillerinde yürütülmektedir. Dünyanın birçok yerinde MUN konferansları düzenlenmektedir.

       Konferansa hazırlık sürecinde, öğrenciler temsil edecekleri ülkelerin siyasi tarihini, kültürlerini, dış politika esaslarını, ilişkilerini, öğrenirken, dünya sorunları ve güncel olayları da takip etmekte ve global düşünmeyi öğrenmektedirler. MUN çalışmalarının en önemli kazanımları; bilimsel araştırma teknikleri, topluluk önünde konuşma, eleştirel düşünme, empatik düşünme, tartışma, politik analiz ve yabancı dili kullanma becerisidir.

MUN 2013

      Fen Lisesi 10-A ve Anadolu Lisesi 10 IB sınıfı öğrencilerimiz Model Birleşmiş Milletlere (Model United Nations, MUN) katılmak üzere yoğun bir hazırlık sürecine girdiler. Öncelikle katılımcı öğrencilerimize MUN konferans kuralları ve konferansta yer alacak konuların içeriği hakkında eğitim verildi. Örnek tartışmanın ardından, bu organizasyonda yer almanın kazanımları üzerinde duruldu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       Fen Lisesi 10-A ve Anadolu Lisesi 10 IB sınıfı öğrencilerimiz Model Birleşmiş Milletler Organizasyonunun ilk toplantısı olan ve 30 Kasım-1-2 Aralık 2012 tarihinde TOBB Üniversitesinde gerçekleştirilen "Euroasia 2012" adlı uluslar arası konferansa katılmışlardır.

       Öğrencilerimiz katıldıkları komitelerde temsil ettikleri ülkeler adına açılış konuşması yaptılar. Afrika'daki silahsızlanma ve terör sorunu, insanlık için yüksek riskli bölgelere insani yardım, kültürel mirasın korunması gibi konularda ilgili komitelerin münazaralarında aktif rol alarak, çözüm önerilerini raporlaştırdılar. İletişim dilinin İngilizce olduğu çalışmalarda evrensel sorunlara çözümler üretilmeye çalışıldı. Birleşmiş Milletler delegelerini aratmayacak ciddiyetle çalışan 600 öğrenci, dünya sorunları üzerinde fikir alışverişinde bulunurken diplomatik anlamda önemli tecrübeler yaşadılar. Üç günlük yoğun bir çalışmanın ardından konferans sona erdi.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

600 delegenin katıldığı EuroAsia 2012'ye katılan öğrencilerimiz Kırgızistan, Özbekistan ve Kostarika ülkelerini temsil etti.

       Social, Cultural and Humantarian  Commitee (İnsanlık için Sosyal ve Kültürel Komite)
Nur Ecem Dilek10 IB    Kırgızistan
Genco Başer 10 IB         Kostarika
Kaan Doğan 10-B          Özbekistan

       Special , Political and Decolonization Commitee (Özel Politikalar ve Anti-sömürgecilik      (Bağımsızlaşma) Komitesi )
Raşit Akgül  10 A Kostarika 
Başak Çiğdem Özcan 10A Özbekistan

       Disarmament and International Security Commitee (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi)
Ufuk Alp Erdoğmuş  10 A Kırgizistan
Deniz İnam  10 IB     Özbekistan
Berkan Özdamar 10 A    Kostarika

      United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 
Feza Onur Er 10 A Kostarika
Selin Tümer 10 A Özbekistan  

     “EuroAsia 2012”de okulumuzu başarıyla temsil ederek sertifika alan öğrencilerimiz Mart ayında 1000 katılımcıyla gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en büyük MUN konferanslarından biri olan MUN TR 2013’e katılamaya hak kazanmışlardır.