Gençliğin Aktif katılımı

       Anadolu Lisemizde Gençliğin Aktif Katılımı Projesi (Youth Civic Engagement) gerçekleştirildi. Projenin amaçları; lise öğrencilerinin örgün eğitimin dışında, yaşadıkları toplumda gönüllü çalışmaların ve aktif sivil katılımın farkına vararak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal ve demokratik yaşamda aktif rol almaları için gerekli yeterliliğin sağlanması, yaşamlarında etkin rol oynayan öğretmen ve ailelerinin de bu süreç ile farkındalıklarının arttırılması ve İngilizce pratik yapma fırsatının sağlanmasıdır. Bir yıl süren bu projenin birinci döneminde İsveç ve Almanya'dan gelen gönüllüler öğrencilerimizle haftada 2 saatlik çalıştaylar yapmaktadır. Çalıştaylarda; grup dinamiği, sivil toplum, katılımcılık, takım çalışması, öğrenme çeşitleri ve bireysel öğrenme gelişimi, kritik düşünme, kimlik, kültürlerarası öğrenme, kültürel çeşitlilik, gönüllülük ve proje yönetimi gibi konular işlenmektedir.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player