I Democracy

I. OTURUM

         Türkiye,  İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan ortaklı Avrupa Birliği Gençlik Projesi “I-Democracy “ Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Lisesi öğrencilerimizin katılımıyla tamamlandı. Projeye okulumuz  öğrencileri, İspanya, Yunanistan, Letonya, Almanya ve Macaristan’dan gelen Gençlik Karavanı Gönüllüleri ve İngilizce zümresi katıldı. Proje kapsamında Salı 2 saat ve Perşembe 3 saat süren oturumlar yapılmaktadır. İlk oturumda demokrasi nedir,  Türkiye’de ve yabancı ülkelerde demokrasi ve devlet yapısı nasıldır, nasıl gelişmiştir gibi konular karşılıklı soru cevap şeklinde yapılmıştır. Daha sonrasında gruplar halinde gönüllüler ve öğrencilerimiz demokrasi ile ilgili eski dergi ve gazeteleri kullanarak bir kolaj çalışması yaptılar. Kolaj çalışması sırasında farklı ve yaratıcı görüşler ortaya çıktı. Öğrencilerimiz demokrasi hakkında fikirler üretirken İngilizce konuşarak pratik yapma şansını yakaladılar. Ortaya çıkan kolaj çalışmaları sınıf duvarına asılarak kolajlar üzerine yorumlar yapıldı.

II. OTURUM

         I-Democracy Avrupa Birliği Gençlik Projesi’nin ikinci oturumda öğrencilerimizin kendilerini nasıl ifade edebilecekleri üzerinde durulup demokrasi kavramının içeriğiyle ilgili drama etkinlikleri yapıldı. Demokrasi kavramına ek olarak, İnsan Hakları Bildirgesi üzerinde duruldu. Öğrencilerimiz hem yeni kavramlar öğrendiler, hem eğlendiler, hem de kendilerini İngilizce ifade etme olanağı buldular.

III. OTURUM

         Öğrenciler 1. ve 2. oturumda öğrendikleri kavramlar hakkında bir paragraf yazı yazdılar ve arkadaşlarıyla paylaşımda bulundular. 

IV. OTURUM

          Öğrenciler ve Gençlik Karavanı gönüllülerinin ortak kararı üzerine 4.oturumun konusu “Geleneksel Yemekler” olarak seçildi. Öğrencilerimiz geleneksel Türk yemeklerinden örnekler sundular. Gençlik Karavanı gönüllüleri getirmiş oldukları “New Year Cake” (Yeni yıl pastası) ve “Spanish Omelette” (İspanyol omleti) öğrencilerimize sundular. Yeni yıl kekinin içinden çıkan parayı bulan öğrencimize yeni yılın kendisine şans getireceğini söylendi. Karşılıklı verilen tarifler ve keyifli sohbetlerde farklı kültürlerin damak tatları hakkında paylaşımda bulundu. Geleneksel yemeklerden sonra yöresel danslar sergilendi. Öğrencilerimiz günün anısı olarak Gençlik Karavanı gönüllülerine küçük hediyeler verdiler.