Genç Tema

       Lise Genç TEMA, TEMA Vakfı'nın lise öğrencisi gönüllülerinden oluşan organizasyonudur. Genç TEMA organizasyonunun amacı; Türkiye çapında lise öğrencilerinin çevresel tehditler ve erozyonun tehlikeleri konusunda bilinç kazanmalarını, aktif olarak TEMA faaliyet ve projelerine katılmalarını sağlamaktır. Genç TEMA, Türkiye’deki birçok lisede faaliyetler yürütmekte ve bunun sonucunda ulusal düzeyde bir gençlik hareketi ortaya çıkmaktadır. Gönüllü çalışma içinde yer alan öğrencilerin yetişkinliklerinde de erozyon ve çevre sorunları konusunda bilinçli, duyarlı bireyler olmaları ve bu bilinci yaymaları hedeflenmektedir.

Yapılan ve yapılacak çalışmalarımızdan bazı örnekler şu şekildedir;
-  Stand / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı tanıtma ve katılmaya çağırma,
-  Seminer – panel düzenleme (bilinçlendirme çalışmaları),
-  Fidan dikim etkinlikleri düzenleme,
- İlköğretim okullarında eğitimler verme,
- İldeki TEMA temsilciliğinin çalışmalarına destek verme,
- TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma,
- Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme,
- Doğa gezileri düzenleme,
- Genç TEMA Ulusal Toplantıları’na ve TEMA Doğa ve Erozyon Eğitim Kamplarına katılma,
- TEMA Vakfı’na gönüllü kaydı yapma.

       Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerimizin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultusunda da zenginleşmektedir.

       Genç Tema hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.